Wat is outplacement?


Outplacement is het begeleiden van een werknemer door een outplacementprofessional naar nieuw werk buiten de huidige organisatie. Dit kan een baan bij een andere werkgever zijn maar ook zelfstandig ondernemerschap. Outplacement wordt ook wel van werk naar werk genoemd. 

Wanneer outplacement

Een outplacementtraject wordt doorgaans ingezet voor een werknemer waarvoor geen ruimte meer is binnen de huidige organisatie. Gedwongen vertrek dus als gevolg van ontslag of reorganisatie. Maar er zijn nog veel meer aanleidingen om te kiezen voor outplacement. 

Waarom outplacement

Een outplacementtraject wordt vooral ingezet om de kans op nieuw werk voor de vertrekkende werknemer te vergroten en daarmee werkloosheid te voorkomen. Maar ook hiervoor geldt weer dat er een heel scala aan redenen is om voor outplacement te kiezen.

Wie start outplacement

Doorgaans neemt de werkgever het initiatief tot outplacement aangezien deze nu eenmaal het ontslag initieert. Maar met de introductie van de transitievergoeding en de opkomst van loopbaancoaching en arbeidsmobliteit zijn het ook steeds meer werknemers die het initiatief tot outplacement nemen. 

Outplacement is niet verplicht maar

Werkgevers hoeven in Nederland outplacement niet aan te bieden en werknemers hoeven deze niet te accepteren. Outplacement kan wel opgenomen zijn als voorziening in een organisatie en/of volgen uit een cao, reorganisatie, sociaal plan en goed werkgeverschap. 

Onderdelen van een outplacementtraject

Een werknemer doorloopt een outplacementtraject met de hulp van een outplacementprofessional. Zo'n outplacementtraject bestaat meestal uit een aantal vaste fases: verwerking van het ontslag, het in kaart brengen van de competenties en wensen van de werknemer, sollicitatiebegeleiding en tenslotte het vinden van een passende nieuwe baan.

Outplacementbureaus in alle soorten en maten

Outplacementbureaus zijn gespecialiseerde organisaties die werknemers begeleiden bij hun outplacementtraject richting nieuw werk. Er zijn in Nederland honderden outplacementbureaus die uiteenlopende doelgroepen en branches bedienen.
 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over outplacementtrajecten.