Wat is outplacement?


Outplacement is het begeleiden van een werknemer naar nieuw werk buiten de huidige organisatie door een outplacementprofessional. Dit kan een baan of zelfstandig ondernemerschap zijn. Outplacement wordt ook wel van werk naar werk genoemd. 

Wanneer outplacement

Een outplacementtraject wordt meestal ingezet omdat voor een werknemer geen ruimte meer is binnen de huidige organisatie. Maar er zijn nog veel meer aanleidingen om in te zetten op outplacement. 

Waarom outplacement

Een outplacementtraject wordt vooral ingezet om de kans op nieuw werk voor de vertrekkende werknemer te vergroten. Maar ook hier geldt dat er een heel scala aan redenen is om voor outplacement te kiezen.

Wie start outplacement

Doorgaans neemt de werkgever het initiatief tot outplacement aangezien deze nu eenmaal het ontslag initieert. Maar met de komst van de transitievergoeding zijn het ook steeds meer werknemers die outplacement in gang zetten. 

Is outplacement verplicht

Werkgevers hoeven in Nederland outplacement niet aan te bieden en werknemers hoeven deze niet te accepteren. Outplacement kan wel opgenomen zijn in cao's en sociale plannen en volgen uit goed werkgeverschap. 

Onderdelen van een outplacementtraject

Een werknemer doorloopt een outplacementtraject met de hulp van een outplacementprofessional. Zo'n outplacementtraject bestaat meestal uit een aantal vaste fases: verwerking van het ontslag, het in kaart brengen van de competenties en wensen van de werknemer, sollicitatiebegeleiding en tenslotte het vinden van een passende nieuwe baan.

Outplacementbureaus in alle soorten en maten

Outplacementbureaus zijn gespecialiseerde organisaties die werknemers begeleiden bij hun outplacementtraject richting nieuw werk. Er zijn in Nederland honderden outplacementbureaus die uiteenlopende doelgroepen en branches bedienen.
 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over outplacementtrajecten.