Hoe ziet een outplacementtraject eruit?


De meeste outplacementtrajecten doorlopen een aantal vaste fases.  

1. Verwerking van het ontslag

Ontslag kan een grote impact hebben. Voordat het outplacementtraject echt ingegaan kan worden, moet daarom het ontslag goed verwerkt zijn. Een outplacementbegeleider kan ondersteunen bij het verwerken van het verlies van de baan. Hoe deze begeleiding er precies uit ziet en de specfieke toegevoegde waarde die daarbij geboden kan worden, verschilt per outplacementbureau. Vaak wordt er in ieder geval de ruimte geboden om terug te kijken op wat er gebeurt is in de afgelopen periode. Alleen al door het verhaal te vertellen, kan er een last van iemands schouders vallen. 

2. Kwaliteiten en wensen in kaart brengen

Bij deze outplacementfase gaat het om vragen als 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?'. Om effectief te kunnen solliciteren is het namelijk belangrijk om de kernkwaliteiten en wensen in kaart te brengen. Ook is het zinvol om de competenties die ontbreken helder te krijgen. Ook het toekomstbeeld van de werknemer is hierbij belangrijk. Ziet hij of zij zich nog jarenlang hetzelfde werk doen, of is het misschien een goed moment om te kijken naar de mogelijkheden tot om- of bijscholing? Outplacementbureaus maken in deze fase gebruik van psychologische testen, competentietesten en interviews om de kwaliteiten en ambities van de outplacementkandidaten te inventariseren.

3. Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens deze fase wordt gekeken naar de ontwikkeling van de in fase 2 in kaart gebrachte wensen en kwaliteiten. Het kan dan gaan om bijscholing, maar ook om andere zaken. Zo is het schrijven van sollicitatiebrieven voor veel mensen lang geleden. Met de komst van het internet is er bovendien veel veranderd op sollicitatiegebied, waar vooral 50-plussers mee kunnen worstelen. Een potentiële werkgever zoekt een kandidaat vaak van tevoren vast even op op sociale media. Veel sollicitanten weten niet meer hoe een goede sollicitatiebrief, inclusief de opmaak van een cv, opgesteld moet worden of hanteren verouderde regels. Een modern outplacementbureau kan niet alleen goede tips geven voor een goede sollicitatiebrief, een aantrekkelijk cv en het sollicitatiegesprek maar kent ook online de weg. 

4. De zoektocht naar werk

Een outplacementbureau helpt en begeleidt kandidaten bij het zoeken naar een nieuwe baan, maar de kandidaat moet zelf uitvoering (mee)zoeken ook zelf solliciteren. Sommige outplacementbureaus hebben eigen jobhunters in dienst die veel toegevoegde waarde kunnen leveren bij het vinden van een passende vacature in een bepaalde branche. In deze fase vormt ook de evaluatie van het sollicitatieproces een belangrijke rol: wat ging er goed en wat zijn de verbeterpunten? Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de outplacementkandidaat met een goed gevoel terugkijkt op het traject, dat er een stap is gemaakt in de ontwikkeling en dat er hopelijk een mooi 'van werk naar werk'-resultaat bereikt is!

Lees ook: