Hoe ziet een outplacementtraject eruit?


Outplacementtrajecten verschillen per bureau, kandidaat en situatie. Daarom is het lastig om aan te geven hoe outplacement in uw situatie er precies uit zou zien. Wel kennen outplacementtrajecten een aantal vaste fases die we hieronder op een rijtje hebben gezet.  

1. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek tussen de medewerker en het outplacementbureau wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Items die aan bod kunnen komen zijn onder meer: wat heeft de outplacementkandidaat voor ogen, waar liggen de mogelijkheden en competenties, ontslagverwerking, welke begeleiding is nodig, wel of geen omscholing en eventuele financiële en juridische aspecten. Op basis hiervan wordt een outplacementplan opgesteld.

2. Verwerking van het ontslag

Ontslag kan een grote impact hebben en voordat daadwerkelijk begonnen kan worden met outplacement moet dit goed verwerkt zijn. Een outplacementbegeleider kan veel steun bieden bij het verwerken van het verlies van de baan. Hoe deze begeleiding er precies uitziet, verschilt per outplacementbureau en situatie. Outplacementkandidaten die geen problemen ondervinden met het ontslag kunnen rap naar de volgende fase. Maar bij kandidaten die vol woede of verdriet zitten, zal veel meer tijd geïnvesteerd moeten worden om dit goed af te kunnen sluiten. Hoe de situatie ook mag zijn, de meeste outplacementtrajecten bieden minimaal ruimte voor reflectie na ontslag.

3. Kwaliteiten en wensen in kaart brengen

Bij deze outplacementfase gaat het om vragen als 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?'. Voor effectieve sollicitatie is het belangrijk om de kernkwaliteiten en wensen in kaart te brengen. Ook is het zinvol om de competenties die ontbreken helder te krijgen. Daarnaast is het toekomstbeeld van de werknemer belangrijk. Wil hij of zij hetzelfde werk blijven doen? Of is het misschien een goed moment om te kijken naar de mogelijkheden voor om- of bijscholing? Outplacementbureaus maken in deze fase gebruik van psychologische testen, competentietesten en interviews om de kwaliteiten en ambities van de outplacementkandidaten te inventariseren.

4. Zoeken naar werk en solliciteren

In deze fase gaat een outplacementbureau samen met de outplacementkandidaat op zoek naar een nieuwe baan. De rol van het outplacementbureau in deze fase verschilt per situatie en kandidaat. Bij sommige outplacementkandidaten volstaan sollicitatietips, terwijl andere kandidaten juist weer enorm geholpen kunnen worden met intensieve begeleiding inclusief de entree tot de organisatie. Een modern outplacementbureau geeft niet alleen tips voor een goede sollicitatiebrief, een aantrekkelijk cv en een succesvol sollicitatiegesprek, maar geeft ook uitleg over het gebruik van internet en sociale media bij het solliciteren en netwerken in de brede zin van het woord. 

5. Nazorg

De meeste outplacementkandidaten vinden een nieuwe baan en tijdelijke nazorg kan dan bijzonder nuttig zijn. Denk dan aan outplacementkandidaten die jarenlang in een andere organisatie hebben gewerkt of misschien net even anders zijn (hoogbegaafd, arbeidsbeperking, etc), wat in een nieuwe organisatie tot problemen zou kunnen leiden. De outplacementkandidaat kan in deze fase met de outplacementcoach sparren: waar loopt de kandidaat tegen aan in de nieuwe organisatie, maar bijvoorbeeld ook hele praktische zaken als arbeidscondities.
 
 
Vind outplacementbegeleiding
Heeft u nog inhoudelijke vragen over outplacementtrajecten? Zoek dan contact met gekwalificeerde outplacementbureaus in alle soorten en maten.