Wat is van werk naar werk?


Van werk naar werk betekent dat een werkgever die een loondienstverband wil beëindigen, de werknemer naar ander werk begeleidt. Dit kan binnen en buiten de organisatie zijn. Outplacement en van werk naar werk zijn aan elkaar verwant en worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, maar ze kunnen wel degelijk verschillen.

Verschil tussen van werk naar werk en outpacement

In tegenstelling tot outplacement hoeft van werk naar werk niet plaats te vinden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In andere woorden: van werk naar werk wordt uitgevoerd vanuit een bestaande arbeidssituatie. Bij outplacement wordt het traject ingezet na ontslag.Van werk naar werk kan dus eerder worden ingezet. Bij van werk naar werk kan de begeleiding naar nieuw werk ook plaatsvinden in de eigen organisatie. Anders dan bij outplacement waar ingezet wordt op werk bij een andere organisatie.
 


Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus in uw regio voor van werk naar werk trajecten.