Wat is van werk naar werk?


Van werk naar werk betekent dat een werkgever die een loondienstverband wil beëindigen, de werknemer naar ander werk probeert te begeleiden. Dit kan binnen en buiten de organisatie zijn. In de praktijk worden outplacement en van werk naar werk vaak door elkaar gebruikt, maar ze kunnen verschillen.

Verschil tussen van werk naar werk en outpacement

In tegenstelling tot outplacement hoeft van werk naar werk niet plaats te vinden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In andere woorden: van werk naar werk wordt uitgevoerd vanuit een bestaande arbeidssituatie, terwijl bij outplacement het traject doorgaans wordt ingezet na ontslag. Van werk naar werk wordt dus ingezet in een eerdere fase. Bij van werk naar werk kan de begeleiding naar nieuw werk bovendien ook plaatsvinden in de eigen organisatie. Anders dan bij outplacement waar men zich specifiek richt op werk buiten de organisatie. 
 


Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor van werk naar werk trajecten.