Wat is reorganisatie?


Een reorganisatie is een verandering van een organisatie als gevolg van interne of externe factoren. Voor werknemers heeft dit vaak consequenties in de vorm van ontslag of herplaatsing. Voor werkgevers gelden extra verplichtingen in het geval van collectief ontslag.