Wat is transitievergoeding?


De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer bij ontslag ontvangt. Het doel is een compensatie voor ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan, zoals outplacement. In dit artikel meer over de introductie van de transitievergoeding en de laatste stand van zaken. 

Introductie transitievergoeding in 2015 

De transitievergoeding werd in 2015 geïntroduceerd op basis van de inmiddels vervangen Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel was kortere werkloosheid en om werknemers te compenseren bij ontslag. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding was dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moest zijn geweest. 

Aanpassingen transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werknemers hebben voortaan bij ontslag vanaf dag één recht op een transitievergoeding. In de nieuwe regeling hebben alle werknemers, ook bij tijdelijk dienstverbanden, recht op een transitievergoeding. Verder is de maximale transitievergoeding aangepast.

Lees ook over de berekening van de transitievergoeding en aftrekbare kosten voor de transitievergoeding

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de transitievergoeding en outplacementtrajecten in alle soorten en maten.