Wat is transitievergoeding?


De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die de werknemer bij ontslag ontvangt. Het doel is compensatie voor ontslag en het vergemakkelijken van de transitie naar nieuw werk in de vorm van bijvoorbeeld outplacement of scholing. In dit artikel meer over de introductie van de transitievergoeding en de bijstelling in 2020. 

Introductie transitievergoeding in 2015 

De transitievergoeding werd in 2015 geïntroduceerd op basis van de inmiddels vervangen Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel was kortere werkloosheid en compensatie voor werknemers bij ontslag. Met de WWZ gold dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moest zijn geweest om voor de transitievergoeding in aanmerking te komen. 

Aanpassingen transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werknemers hebben voortaan bij ontslag vanaf dag één recht op een transitievergoeding. In de nieuwe regeling hebben bovendien alle werknemers, ook bij tijdelijk dienstverbanden, recht op een transitievergoeding. Ook is de maximale transitievergoeding bijgesteld.

Lees verder: berekening transitievergoeding en wanneer transitievergoeding niet verplicht is.

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de transitievergoeding en outplacementtrajecten in alle soorten en maten.