Wat is de transitievergoeding?


De transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding die de werknemer bij ontslag ontvangt. Het doel is compensatie bij ontslag en het bespoedigen van nieuw werk met outplacement of scholing. Lees in dit artikel meer over de transitievergoeding. 

Introductie transitievergoeding in 2015 

De transitievergoeding werd in 2015 geïntroduceerd op basis van de inmiddels vervangen Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel was kortere werkloosheid en compensatie voor werknemers bij ontslag. Met de WWZ gold nog dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moest zijn geweest om voor de transitievergoeding in aanmerking te komen. 

Aanpassingen voor de transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werknemers hebben voortaan vanaf dag één bij ontslag recht op een transitievergoeding. In deze nieuwe regeling hebben bovendien alle werknemers (vast en tijdelijk) recht op een transitievergoeding. Dus ook bij tijdelijk dienstverbanden. Met deze wet is ook de maximale transitievergoeding bijgesteld.

Lees verder: berekening transitievergoeding en wanneer transitievergoeding niet verplicht is.

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus in uw regio voor vragen over de transitievergoeding en outplacementtrajecten.