Wat is een transitievergoeding?


De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer bij ontslag ontvangt. Het doel van de transitievergoeding is om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken waarvoor outplacement kan worden ingezet.

Introductie transitievergoeding en laatste stand van zaken

De transitievergoeding is in 2015 geïntroduceerd op basis van de WWZ. Het doel is om werknemers te compenseren bij ontslag. In 2020 is de transitievergoeding verruiimt. Waar werknemers voorheen minimaal twee jaar in dienst moesten zijn, hebben zij nu bij ontslag direct recht op een transitievergoeding. In de nieuwe regeling komt ook een werknemer met een tijdelijk contract in aanmerking.

Geen recht op een transitievergoeding

Een werknemer komt niet altijd in aanmerking voor een transitievergoeding. Hieronder een aantal situaties waarin de werknemer geen transitievergoeding krijgt:

  • De werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
  • Het arbeidscontract is beëindigd met wederzijds goedvinden.
  • De werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • De werknemer was nog geen 18 jaar en werkte minder dan 12 uur per week.
  • De werkgever is failliet gegaan of is in de schuldsanering beland.
  • In de cao is een andere afspraak vastgelegd om het ontslag van werknemers te compenseren.

Hoogte en aftrekbaarheid van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van verschillende factoren. Zoals de tijd dat de werknemer bij de organisatie heeft gewerkt en het salaris. Het berekenen van de transitievergoeding gebeurt volgens een vaste formule. De werkgever mag transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. En als de werkgever tijdens het dienstverband al heeft geïnvesteerd in de overgang naar een nieuwe baan, dan mag de werkgever deze kosten aftrekken van de transitievergoeding voor de werknemer. 

Waarvoor kan werknemer transitievergoeding gebruiken

Hoewel de transitievergoeding primair is bedoeld voor outplacement of omscholing op basis van aantrekkelijke fiscale regelingen, kan ze ook anders worden aangewend. Zo kan de werknemer de transitievergoeding gebruiken voor het financieel overbruggen van de werkloosheid. Of dit verstandig is, valt te bezien en is afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer.

Meer informatie
Benieuwd hoe de transitievergoeding ingezet kan worden voor begeleiding van werk naar werk? Neem dan contact op met een outplacementbureau voor meer informatie over de transitievergoeding.