Wat is een transitievergoeding?


De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer bij ontslag ontvangt. Het doel is een compensatie voor ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan. Voor dit laatste kan de transitievergoeding bijvoorbeeld voor outplacement worden ingezet. In dit artikel leest u over de introductie van de transitievergoeding en de laatste stand van zaken per 1 januari 2020. 

Introductie transitievergoeding in 2015 

De transitievergoeding werd in 2015 geïntroduceerd op basis van de inmiddels vervangen WWZ. Het doel was om werknemers te compenseren bij ontslag. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding was dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moest zijn geweest. 

Aanpassingen transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de WAB. Werknemers hebben voortaan vanaf dag één recht op een transitievergoeding bij ontslag. In de nieuwe regeling hebben alle werknemers, ook bij een tijdelijk dienstverband, recht op een transitievergoeding. Verder is de maximale transitievergoeding aangepast.

Lees ook berekening transitievergoeding en aftrekbare kosten transitievergoeding

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de transitievergoeding en outplacementtrajecten.