Wat is een transitievergoeding?


De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer ontvangt als hij of zij ontslagen wordt. In dit artikel leest u waar de transitievergoeding voor bedoeld is en wanneer een werknemer recht heeft op deze vergoeding.

Het doel van de transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren bij ontslag. De werknemer kan de vergoeding gebruiken om een periode van werkloosheid financieel te overbruggen, maar ook om zaken te betalen die hem of haar helpen om een nieuwe baan te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding of een outplacementtraject. Als de werkgever tijdens het dienstverband al heeft geïnvesteerd in de overgang naar een nieuwe baan, dan mag de werkgever deze kosten aftrekken van de transitievergoeding die aan de werknemer wordt uitbetaald.

Recht op een transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers recht op een transitievergoeding als zij ontslagen worden, ook als zij pas kort in dienst zijn bij een werkgever. Een werknemer hoeft geen vast contract te hebben om in aanmerking te komen voor de vergoeding, het kan bijvoorbeeld ook gaan om een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moet het besluit om het dienstverband stop te zetten bij de werkgever liggen. Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft de werknemer recht op de vergoeding als hij of zij zelf ontslag neemt.

Geen recht op een transitievergoeding

Een werknemer komt niet altijd in aanmerking voor een transitievergoeding. Hieronder zijn de belangrijkste situaties toegelicht waarin de werknemer geen transitievergoeding krijgt:

  • De werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
  • Het arbeidscontract is beëindigd met wederzijds goedvinden.
  • De werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • De werknemer was nog geen 18 jaar en werkte minder dan 12 uur per week.
  • De werkgever is failliet gegaan of is in de schuldsanering beland.
  • In de cao is een andere afspraak vastgelegd om het ontslag van werknemers te compenseren.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de tijd dat de werknemer bij de organisatie heeft gewerkt en het salaris. U leest hier meer over de berekening van de transitievergoeding.

 

 

Meer informatie
Benieuwd hoe u de transitievergoeding kan inzetten voor begeleiding van werk naar werk? Neem contact op met een outplacementbureau voor meer informatie.