Kan ik als werknemer outplacement weigeren?


U kunt als werknemer outplacement weigeren. Outplacement is in Nederland niet wettelijk verplicht. Of dit een verstandige keuze is, hangt af van uiteenlopende factoren. Denk dan bijvoorbeeld ook aan goed werknemerschap wat bij juridische kwesties bij ontslag een rol kan spelen. Wat vaststaat is dat een outplacementtraject een unieke kans geeft richting duuzaam nieuw werk of zelstandig ondernemerschap. 

Denk rustig na over het aangeboden outplacementtraject

Wie een outplacementtraject krijgt aangeboden, kan zich in een pijnlijke situatie bevinden. Wellicht is er iets vervelends voorgevallen, bent u het niet eens met het ontslag of vindt u het simpelweg lastig om afscheid te nemen van uw vertrouwde werkkring waar u zo lang gewerkt heeft. Dat kan tot gevolg hebben dat u gemengde gevoelens heeft bij outplacement en op dat moment niet de juiste mindset heeft om er het beste van te maken. Het is dan ook raadzaam dat u de tijd neemt om het aangeboden outplacementtraject goed op waarde te schatten. De werkgever zal u informeren over het outplacementtraject en het is belangrijk om door te vragen op de inhoud van het traject en het outplacementbureau dat u gaat begeleiden. In sommige situaties als onderdeel van de ontslagonderhandelingen is het ook verstandig om het aanbod te bespreken met een arbeidsjurist. 

Voordelen en nadelen afwegen  

Bij uw beslissing is het van belang dat u goed de voordelen weegt van het outplacementtraject . Een outplacementbureau is een neutrale partij die over expertises beschikt waarmee u een passende baan en misschien zelfs wel uw droombaan kunt realiseren. Of misschien droomt u al lang van het starten van een eigen zaak maar vindt u de praktische ondernemerszaken maar lastig? Ook dan is outplacement een unieke mogelijkheid. Maar er kunnen ook redenen zijn waarom u twijfelt over outplacement. Een reële vraag is dan: wat is voor mij de toegevoegde waarde van het outplacementtraject en het outplacementbureau? Voor sommige werknemers geldt dat ze zelf makkelijk een baan kunnen vinden en outplacement kan dan zelfs nadelig uitpakken. Maar bedenk altijd dat outplacement een unieke en vaak eenmalige kans is om uw eigen loopbaan vorm te geven. Een duurzame investering dus.

 

Vind outplacementbegeleiding
Twijfelt u nog over outplacement? Kom dan in contact met verschillende  outplacementbureaus en laat u informeren.