Kan ik als werknemer outplacement weigeren?


U kunt als werknemer outplacement weigeren. Outplacement is in Nederland niet wettelijk verplicht. Of dit een verstandige keuze is, hangt af van uiteenlopende factoren. Denk dan aan goed werknemerschap wat bij juridische kwesties bij ontslag een rol kan spelen. Wat vaststaat is dat een outplacementtraject een unieke kans geeft richting duuzaam nieuw werk. 

Denk rustig na over het aangeboden outplacementtraject

Wie een outplacementtraject krijgt aangeboden, kan zich in een pijnlijke situatie bevinden. Wellicht is er iets vervelends voorgevallen, bent u het niet eens met het ontslag of vindt u het simpelweg lastig om de vertrouwde werkkring waar u zo lang gewerkt heeft te verlaten. Dat kan maken dat u gemengde gevoelens heeft bij het aangeboden outplacementtraject. Toch is het raadzaam om rustig te denken over wat het outplacementtraject te bieden heeft. De werkgever zal u informeren over het outplacementtraject en het is belangrijk om door te vragen op de inhoud van het traject en het outplacementbureau dat u gaat begeleiden. Soms kan het tevens zinvol zijn het aanbod te bespreken met een arbeidsjurist als onderdeel van de ontslagonderhandelingen. 

Voordelen en nadelen afwegen  

Bij uw beslissing is het van belang dat u goed de voordelen weegt van het outplacementtraject . Een outplacementbureau is een neutrale partij die over expertises beschikt waarmee u uw droombaan kunt realiseren. Of misschien droomt u al lang van het starten van een eigen zaak maar vindt u de praktische ondernemerszaken toch lastig. Ook dan is outplacement een unieke mogelijkheid. Maar er kunnen ook redenen zijn waarom u twijfelt over outplacement. Wat is voor mij de toegevoegde waarde van het outplacementtraject en het outplacementbureau dat mij gaat begeleiden? Voor sommige werknemers geldt dat ze zelf makkelijk een baan kunnen vinden en outplacement kan ook nadelig zijn.

 

Vind outplacementbegeleiding
Twijfelt u nog over outplacement? Kom dan in contact met verschillende outplacementbureaus en leg uw vragen voor.