Kan ik als werknemer outplacement weigeren?


Outplacement is wettelijk niet verplicht in Nederland en als u outplacement aangeboden krijgt dan kan u deze dus weigeren. Of dit een verstandige keus is, zal per situatie goed beoordeeld moeten worden. Een outplacementtraject is namelijk een unieke kans voor nieuw werk die zich niet zo vaak aandient. 

Outplacement kan lucht bieden bij verstoorde relatie
Omdat er vaak het een en ander voorafgegaan is aan outplacement kan een werknemer gemengde gevoelens hebben bij het aangaan van een outplacementtraject. Los daarvan, het verlaten van de vertrouwde werkkring is sowieso lastig. Het outplacementbureau kan hierin als neutrale partij een positieve rol spelen en de kandidaat toch motiveren om actief op zoek te gaan naar een andere baan. 
 
Laat u goed voorlichten
Het is gebruikelijk dat werknemers goed geïnformeerd worden over het outplacementtraject, bijvoorbeeld met een individueel gesprek of een voorlichtingsbijeenkomst in het geval van collectief ontslag. Hierna kan dan vervolgens wel of niet gekozen worden voor outplacementbegeleiding. Het is daarbij belangrijk dat het outplacementtraject goed bestudeerd wordt al dan niet in overleg met een arbeidsjurist. Wanneer eenmaal gekozen wordt voor outplacement dan is voor vrijblijvendheid geen ruimte meer. Een outplacementtraject tot een succes maken, vraagt immers om inzet, een doelgerichte aanpak en het nakomen van gezamenlijk gemaakte afspraken.