Kan ik als werknemer outplacement weigeren?


U kunt als werknemer outplacement weigeren. Outplacement is in Nederland niet wettelijk verplicht. Of dit een verstandige keuze is, hangt af van verschillende factoren. Ook heeft u te maken met goed werknemerschap wat bij juridische kwesties een rol kan spelen. Wat vaststaat is dat een outplacementtraject een unieke kans kan zijn richting duuzaam nieuw werk. 

Denk rustig na over het aangeboden outplacementtraject

Wie een outplacementtraject krijgt aangeboden, kan zich in een pijnlijke situatie bevinden. Wellicht is er iets vervelends voorgevallen, bent u het niet eens met het ontslag of vindt u het lastig om de vertrouwde werkkring waar u zo lang gewerkt heeft te verlaten. Dat kan maken dat u  gemengde gevoelens kunt hebben bij aangeboden outplacementtraject. Toch is het raadzaam om rustig te denken over wat het outplacementtraject u kan bieden waar ook ontslagverwerking deel van kan uitmaken. De werkgever zal u informeren over het outplacementtraject en het is belangrijk om door te vragen op de inhoud van het traject en het outplacementbureau dat u gaat begeleiden. Soms kan het zinvol zijn het aanbod te bespreken met een arbeidsjurist als onderdeel van de ontslagonderhandelingen. 

Voordelen en nadelen afwegen  

Bij uw beslissing is het van belang dat u goed de voordelen weegt van het outplacementtraject . Een outplacementbureau is een neutrale partij die over expertises kan beschikken waardoor u echt uw droombaan kunt realiseren. Of misschien droomt u a lang van een eigen zaak maar vindt u de praktische ondernemerszaken toch lastig. Ook dan is outplacement een unieke mogelijkheid. Maar er kunnen ook redenen zijn waarom u twijfelt over outplacement. Het kan zijn dat u twijfelt over de toegevoegde waarde van het traject en het bureau. Voor sommige werknemers geldt dat ze simpelweg geen outplacement nodig hebben omdat ze zelf heel makkelijk een nieuwe baan kunnen vinden.

 

Meer informatie
Twijfelt u of u er goed aan doet om akkoord te gaan met outplacement? Wellicht kan een gesprek met een outplacementbureau u meer duidelijkheid geven.