Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Hoe effectief is outplacement?

26-08-2018

Een kans van 90 procent op een succesvolle plaatsing binnen 9 maanden? Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar er zijn heel wat outplacementbureaus die dit waarmaken. Zijn outplacementtrajecten echt zo effectief?

man op laptop

Effect lastig meetbaar

Wanneer je zoekt naar cijfers met betrekking tot outplacementresultaten stuit je al snel op de cijfers van Oval, de brancheorganisatie voor outplacement, re-integratie en loopbaancoaches. Ook deze cijfers zijn indrukwekkend: tot 70 procent van de outplacementkandidaten tussen 40 en 57 jaar vindt gedurende het outplacementtraject een andere baan. Toch blijft er bij al die mooie cijfers een vraag hangen: zou de betreffende kandidaat ook zónder outplacementtraject binnen die genoemde termijn aan het werk zijn gekomen? Omdat deze vraag moeilijk te beantwoorden is, blijft het effect van outplacement vrij lastig meetbaar.

Vakbonden positief over outplacementtrajecten

Uit ander onderzoek blijkt met name de groep hoogopgeleiden positief over de inzet van outplacementtrajecten te zijn. Het traject wordt vaak beschouwd als het moment om stil te staan bij wat je wilt en kan. Vooral voor werknemers die al langere tijd bij dezelfde werkgever dezelfde functie uitvoeren, heeft zo’n moment van herbezinning nut. Vanwege die hoge tevredenheid zijn ook vakbonden over het algemeen positief over de inzet van outplacement. Bij cao-onderhandelingen wordt daarom vaak om het vastleggen van outplacementmogelijkheden gevraagd.

Gunstig voor werkgevers

Hoewel outplacement kosten met zich meebrengt variërend tussen de 2.000 en 8.000 euro zien ook werkgevers de positieve kant van outplacementtrajecten in. Zij zien outplacement ook als nazorg richting een (ex-)werknemer. Daarmee kan een werkgever zijn sociale gezicht laten zien en kan er bovendien op een positieve manier van elkaar afscheid genomen worden. Maar outplacement kan ook kosten besparen, zoals juridische uitgaven en ontslagvergoedingen. Zo bezien is outplacement dus interessant voor zowel werknemer als werkgever. Ondanks het feit dat de effectiviteit niet zo eenvoudig te meten is, blijkt outplacement dus veel meerwaarde te hebben.


Twijfels over het volgen van een outplacementtraject? Contacteer dan een
outplacementbureau! Een oriënterend gesprek is doorgaans kosteloos.