Welke keurmerken zijn relevant bij selectie outplacementbureau


Bij de zoektocht naar een goed outplacementbureau kunnen keurmerken extra zekerheid bieden. Hieronder een aantal relevante beroepsverenigingen voor outplacement en van werk naar werk trajecten. 
 
NOLOC
De circa 3000 leden van NOLOC zijn actief op het brede gebied van loopbaanontwikkeling waaronder outplacement. De beroepsvereniging toetst haar leden iedere drie jaar op criteria als vakbekwaamheid en deskundigheidsbevordering.
 
OVAL
OVAL is een brancheorganisatie voor o.m. outplacementbureaus en loopbaancoaches. Beheersing van primaire processen, scholing en opleiding, privacy, klanttevredenheid en klachtafhandeling zijn zaken waar OVAL op inzet.
 
Blik op Werk
Het keurmerk van Blik op Werk begon ooit met re-integratie en wat later ook inburgering. Het huidige Keurmerk omvat inmiddels uiteenlopende arbeidsdiensten waaronder ook outplacement. 

NOBCO 
NOBCO is een beroepsvereniging gericht op uiteenlopende coachingdiensten. Outplacement en loopbaanbegeleiding maken daar deel van uit. Circa 3800 coaches zijn aangesloten bij NOBCO.
 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus in Nederland en bekijk keurmerken en meer.