Welke keurmerken zijn relevant bij selectie outplacementbureau


Bij de zoektocht naar een goed outplacementbureau kunnen keurmerken extra zekerheid bieden. Hieronder een aantal relevante beroepsverenigingen voor outplacement en van werk naar werk trajecten. 
 
NOLOC
De leden van NOLOC zijn actief op het brede gebied van loopbaanontwikkeling waaronder outplacement. De beroepsvereniging toetst de leden iedere drie jaar op criteria als vakbekwaamheid en deskundigheidsbvordering.
 
OVAL
OVAL is een brancheorganisatie voor o.m. outplacementbureaus en loopbaancoaches. Het garanderen van privacy en het zorgvuldig registreren en afhandelen van klachten zijn onderdeel van hun werkwijze.

Blik op Werk
Het keurmerk van Blik op Werk begon ooit met re-integratie en later ook inburgering. Het huidige Keurmerk omvat inmiddels uiteenlopende arbeidsdiensten waaronder outplacement. 

NOBCO 
NOBCO is een beroepsvereniging gericht op coaching waaronder outplacement en loopbaanbegeleiding. 
 

Vind outplacementbegeleiding
Bekijk outplacementbureaus in Nederland en hun keurmerken.