Wat doet een outplacementbureau?


Een outplacementbureau wordt ingeschakeld voor de bemiddeling en begeleiding van werk naar werk. Hieronder volgen veelvoorkomende outplacementdiensten die outplacementbureaus verzorgen voor werkgevers en werknemers. Verder komen ook aanverwante diensten als re-integratie en loopbaancoaching aan bod.

Individueel outplacement

De meeste outplacementbureaus hebben zich toegelegd op individuele outplacementtrajecten. Dat wil zeggen outplacement toegespitst op één outplacementkandidaat. Het grote voordeel van individueel outplacement is maatwerk. Er kunnen accenten gelegd worden qua modules (sollicitatiebegeleiding of juist omscholing) en doelgroepen (oudere medewerkers of bijvoorbeeld kandidaten met beperking). 

Groepsoutplacement

Bij outplacementbureaus kom je vaak ook de outplacementdienst groepsoutplacement (of collectieve outplacement) tegen. Groepsoutplacement is bijvoorbeeld effectief bij een reorganisatie. Een lagere prijs per medewerker maar ook het klassikale karakter (medewerkers vinden steun bij elkaar) zijn typische redenen om voor collectieve outplacement te kiezen. Groepsoutplacemenent kan bijvoorbeeld uit een cao of een sociaal plan volgen. 

Van werk naar werk

Bij outplacement- of loopbaanbureaus kom je ook 'van werk naar werk trajecten' tegen. In de praktijk meestal een synoniem voor outplacement. Soms zijn er subtiele verschillen. Van werk naar werk hoeft niet altijd samen te gaan met ontslag en het nieuwe werk kan zich ook bevinden bij dezelfde werkgever. De term van werk naar werk kan ook verwijzen naar een specifieke regeling die voor rijksambtenaren gold: WNW-trajecten. 

Mobiliteitstraject

Een mobiliteitstraject komen we minder vaak tegen bij outplacementbureaus, hoewel ze in opkomst is. Deze outplacementdienst (ook bekend als mobiliteitsdienstverband) is vergelijkbaar met reguliere outplacement, maar het grote verschil is dat het dienstverband van de outplacementkandidaat overgaat naar de begeleidende partij. Het ontzorgen van zowel de werkgever de werknemer is vaak een motief om voor deze vorm van outplacement te kiezen. 

Aanverwante diensten outplacement

Naast outplacement verzorgen outplacementbureaus vaak aanverwante diensten als re-integratie en loopbaancoaching. In het bijzonder re-integratie 2e spoor heeft veel gemeen met outplacement, hoewel er ook duidelijke verschillen zijn. Ook loopbaancoaching kent veel raakvlakken, maar in tegenstelling tot outplacement ligt het initiatief vaak bij de werknemer en is er geen sprake van gedwongen vertrek. 

Lees ook over de toegevoegde waarde van een outplacementbureau en hoe je een goed outplacementbureau kiest

 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus door heel Nederland en laat je informeren over de mogelijkeden.