Wat doet een outplacementbureau?


Een outplacementbureau wordt ingeschakeld voor de bemiddeling en begeleiding van werk naar werk. Lees hieronder over de verschillende outplacementdiensten van een outplacementbureau. 

Individueel outplacement

De meeste outplacementbureaus hebben zich toegelegd op individuele outplacementtrajecten. Individueel outplacement richt zich op één specifieke kandidaat. Het grote voordeel is dat er maatwerk geleverd kan worden naar gelang wat de kandidaat nodig heeft. Daarbij kunnen accenten gelegd worden qua begeleiding (sollicitatiebegeleiding of juist omscholing) en doelgroepen (bijvoorbeeld oudere medewerkers of medewerkers met een beperking). 

Groepsoutplacement

Groepsoutplacement wordt meestal verzorgd door grotere outplacementbureaus. Soms kan het gaan om outplacementbegeleiding voor groepen van een paar honderd medewerkers als gevolg van een reorganisatie. Redenen om voor groepsoutplacement te kiezen zijn een lagere prijs per medewerker en het klassikale karakter waarbij medewerkers steun bij elkaar kunnen vinden. Ook cao-verplichtingen kunnen leiden tot groepsoutplacement. 

Aanverwante diensten outplacement

Naast outplacement verzorgen outplacementbureaus vaak aanverwante diensten als re-integratie. In het bijzonder re-integratie 2e spoor heeft veel gemeen met outplacement en het zou een voordeel kunnen zijn om in zee te gaan met een outplacementbureau die beide diensten verzorgt. Toch moeten ze los van elkaar gezien worden aangezien re-integratie wettelijk verankerd is en extra grote financiële risico's met zich meebrengt. 

Lees ook over de toegevoegde waarde van een outplacementbureau en hoe een goed outplacementbureau kiezen

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor individuele outplacement of groepsoutplacement.