Wat doet een outplacementbureau?


Een outplacementbureau wordt ingeschakeld voor de bemiddeling en begeleiding van werk naar werk. In dit artikel vindt u een overzicht van een aantal veelvoorkomende outplacementdiensten. Verder komen ook verschillen aan bod met aanverwante diensten als re-integratie en loopbaanbegeleiding.

Individueel outplacement

De meeste outplacementbureaus hebben zich toegelegd op individuele outplacementtrajecten die op één specifieke outplacementkandidaat gericht zijn. Het grote voordeel van individueel outplacement is de mogelijkheid van maatwerk. Dat wil zeggen dat er accenten gelegd kunnen worden qua begeleiding (sollicitatiebegeleiding of juist omscholing) en doelgroepen (bijvoorbeeld oudere medewerkers of medewerkers met een beperking). 

Groepsoutplacement

Groepsoutplacement komt doorgaans aan bod bij reorganisaties en soms kan het gaan om wel een paar honderd medewerkers. Redenen om voor groepsoutplacement te kiezen zijn een lagere prijs per medewerker maar ook het klassikale karakter waarbij medewerkers steun bij elkaar kunnen vinden. Groepsoutplacemenent, net als individueel outplacement, kan uit een cao volgen.  

Van werk naar werk

Van werk naar werk is feitelijk outplacement, hoewel het iets kan betekenen. Zo is van werk naar werk een specifieke benaming voor een traject binnen de overheid. Een ander onderscheid kan zijn dat van werk naar werk in tegenstelling tot outplacement niet altijd samen hoeft te gaan met ontslag. 

Aanverwante diensten outplacement

Naast outplacement verzorgen outplacementbureaus vaak aanverwante diensten als re-integratie en loopbaanbegeleiding. In het bijzonder re-integratie 2e spoor heeft veel gemeen met outplacement, hoewel er ook duidelijke verschillen zijn. Ook loopbaanbegeleiding kent veel raakvlakken, maar kan in tegenstelling tot outplacement ook gericht zijn op een nieuwe stap in de eigen organisatie. 

Lees ook over de toegevoegde waarde van een outplacementbureau en het kiezen van een goed outplacementbureau

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor individueel outplacement of groepsoutplacement.