Wat kost een outplacementtraject?


De kosten van outplacement zijn afhankelijk van de duur, modules en intensiteit. Een basisoutplacementtraject kan starten vanaf 2.000 euro, hoewel lager ook zeker mogelijk is. Voor een uitgebreid outplacementtraject van 12 maanden kan gerekend worden op een bedrag van gemiddeld 5.000 euro.

Factoren die outplacementkosten beïnvloeden

  • Het type outplacementtraject
  • De lengte van het outplacementtraject
  • Wel of geen (om)scholing
  • Individueel outplacement of groepsoutplacement 
  • Wensen en behoeften van outplacementkandidaat
  • Wel of geen bestemmingsgarantie
  • Het outplacementbureau

Kosten voor werkgever of werknemer?

Outplacement wordt vaak aangeboden door de werkgever, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Heeft u geen outplacementtraject aangeboden gekregen, maar wel een transitievergoeding ontvangen? Dan kunt u deze ontslagvergoeding inzetten voor outplacement.

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de kosten van een outplacementtraject.