Wat kost een outplacementtraject?


De kosten van een outplacementtraject verschillen sterk. De outplacementkosten hangen onder meer af van de lengte van het outplacementtraject, het ouptlacementbureau, mogelijke scholing en het type traject. Een outplacementtraject start doorgaans vanaf 3.000 euro en de gemiddelde kosten van een outplacementtraject liggen grofweg op 5.000 euro. Let op: dit zijn slechts schattingen. 

Individueel of in een groep

Er kan ook een verschil in kosten zijn tussen individuele outplacement een groepsoutplacement. Over het algemeen geldt dat groepsoutplacement per individu minder kost dan een individueel traject. Dit is een van de redenen waarom werkgevers bij grote reorganisaties vaak kiezen voor deze vorm. 

Kosten voor werkgever of werknemer

Outplacement wordt vaak aangeboden door de werkgever, wanneer er sprake is van bijvoorbeeld reorganisatie. In dat geval zijn de kosten van het traject meestal geheel voor de rekening van de werkgever. Heeft u geen outplacementtraject aangeboden gekregen, maar wel een transitievergoeding? Dan kunt u deze vergoeding (gedeeltelijk) inzetten voor outplacement.

Meer info: