Wat kost een outplacementtraject?


De kosten van een outplacementtraject verschillen sterk. De outplacementkosten hangen onder meer af van de lengte van het outplacementtraject, het ouptlacementbureau, mogelijke scholing en het type traject. Een outplacementtraject start doorgaans vanaf 3.000 euro en de gemiddelde kosten van een outplacementtraject liggen grofweg op 5.000 euro.