Wanneer geen recht op transitievergoeding?


Sinds de WAB op 1 januari 2020 van kracht is gegaan hebben werknemers met zowel een vast als tijdelijk contract bij recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ook als ze maar één dag gewerkt werken. Maar er zijn ook situaties wanneer je geen recht hebt op transitievergoeding. 

Wanneer heeft werknemer geen recht op transitievergoeding

  • Contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.
  • Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid tenzij de kantonrechter anders beslist.
  • Werknemer is nog geen 18 jaar en heeft minder dan 12 uur per week gewerkt. 
  • Werknemer wordt ontslagen omdat de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.
  • Bij faillissement of als werkgever in schuldsanering is terecht gekomen.
  • In de cao is een andere afspraak vastgelegd als compensatie voor het ontslag.
  • Als de werknemer voor de beëindiging van een tijdelijk contract een nieuw contract is aangegaan met de werkgever dat binnen 6 maanden ingaat. 

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de transitievergoeding en outplacement.