Outplacement wetgeving


Welke wetten zijn relevant om te kennen in relatie tot outplacement in Nederland? Hieronder volgen wetten die verband houden met outplacement, ontslag, loopbaancoaching en de transitievergoeding.

STAP-budget

Op 1 maart 2022 is het STAP-budget in werking getreden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Zowel werkenden als niet werkenden kunnen hun voordeel doen met deze scholingssubsidie van 1.000 euro. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven en wordt verzorgd door het UWV

Wet Compensatie Transitievergoeding

Op 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding van kracht gegaan. Geregeld is dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding na ontslag in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid werknemer. Het idee van de wet is compensatie voor de werkgever voor de loondoorbetalingsplicht in combinatie met de transitievergoeding. De werknemer wordt beschermd tegen zogenaamde slapende dienstverbanden. 

Sinds 2021 hebben ook kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden recht op compensatie. Compensatie bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte heeft echter vertraging opgelopen en zal niet voor de zomer van 2022 in werking treden.
 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht gegaan. Daaruit volgt dat iedereen, ongeacht de arbeidsduur en type contract, recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding wordt vaak ingezet voor outplacement of omscholing. 
 

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (voorloper van de WAB) werd ontwikkeld om het ontslag makkelijker en voordeliger te maken, de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. In deze wet is ook de maximale transitievergoeding geregeld.Vind outplacementbegeleiding
Heeft u vragen over outplacement of de transitievergoeding? Zoek dan contact met gekwalificeerde outplacementbureaus in uw regio.