Outplacement wetgeving


Welke wetten zijn relevant om te kennen in relatie tot outplacement in Nederland? Hieronder volgen wetten die verband houden met ontslag en de transitievergoeding.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht gegaan. Het is vooral belangrijk om te weten dat iedereen, ongeacht de arbeidsduur en type contract, recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding wordt vaak ingezet voor outplacement of omscholing. 

Wet Compensatie Transitievergoeding

Op 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding van kracht gegaan. Geregeld is dat werkgevers gecompenseerd worden voor de transitievergoeding na ontslag in het geval van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het idee van de wet is compensatie gezien de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de transitievergoeding, maar ook ter verkoming van slapende dienstverbanden. 


Vind outplacementbegeleiding
Heeft u vragen over outplacement of de transitievergoeding? Zoek dan contact met gekwalificeerde outplacementbureaus in uw regio.