Outplacement en transitievergoeding wetgeving


Welke wetten zijn relevant om te kennen in relatie tot outplacement, loopbaan en de transitievergoeding. Hieronder volgt een selectie van wetten. 

STAP-budget

Op 1 maart 2022 trad het STAP-budget in werking. Zowel werkenden als niet werkenden konden hun voordeel doen met deze scholingssubsidie van 1000 euro. Verzorgd door het UWV verving het STAP-budget de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. In november 2024 kwam een einde aan de regeling.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Op 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding van kracht gegaan. Werkgevers worden hiermee gecompenseerd voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werkgever wordt zo gecompenseerd voor de loondoorbetalingsplicht. De werknemer op zijn beurt wordt beschermd tegen slapende dienstverbanden. 

Sinds 2021 hebben ook kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden recht op compensatie. Compensatie bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte heeft echter vertraging opgelopen en zal in ieder geval niet voor de zomer van 2022 in werking treden.
 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht gegaan. Daaruit volgt dat iedereen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag ongeacht de arbeidsduur en het type contract. De WAB is wat betreft een versteviging van de transitievergoeding.  

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (voorloper van de WAB) werd  ontwikkeld om het ontslag makkelijker en voordeliger te maken en om meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Tegelijkertijd verstevigde de wet de rechtspositie van flexwerkers. Tevens werd de maximale transitievergoeding geregeld.Vind outplacementbegeleiding
Heeft u vragen over outplacement of de transitievergoeding? Zoek dan contact met gekwalificeerde outplacementbureaus in uw regio.