Hoe wordt de transitievergoeding berekend?


Volgens de huidige regelgeving wordt de transitievergoeding als volgt berekend:

• Een werknemer bouwt over de eerste tien dienstjaren een vergoeding op van 1/3 maandsalaris per jaar;

• Over de dienstjaren ná die tien jaar wordt een vergoeding berekend van ½ maandsalaris per jaar.

• Er geldt in 2018 een maximale vergoeding van 79.000 euro. Verdient een werknemer per jaar meer dan 79.000 euro? Dan geldt het maximum als basis voor de berekening;

• 50-Plussers hebben tot 2020 door een overgangsregeling recht op een hogere transitievergoeding. Werkt een werknemer langer dan 10 jaar bij de werkgever? Dan geven de gewerkte extra jaren boven het 50e levensjaar een vergoeding van geen halve, maar een hele maand per gewerkt extra jaar.

• Werkgevers met financiële problemen en met minder dan 25 werknemers in dienst, hoeven voor de transitievergoeding alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 mee te tellen. De regeling voor 50-plussers hoeven zij ook niet uit te voeren.

• Werkgevers mogen in hun cao een regeling vastleggen die vergelijkbaar is met de regeling voor de transitievergoeding. In dat geval hoeft de werkgever de wettelijke regeling niet te volgen, ook niet wanneer de cao-regeling niet helemaal gelijkwaardig is aan de wettelijke regels.