Hoe wordt de transitievergoeding berekend?


Wie een arbeidsovereenkomst opzegt of te maken krijgt met ontslag wil weten hoe de transitievergoeding tot stand komt en wat het maximale bedrag is. Dit artikel schept duidelijkheid over de berekening en een aantal componenten die een rol kunnen spelen.

Uitgangspunten transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt in beginsel bepaald door het bruto maandloon en de diensttijd. Een ontslagen werknemer ontvangt voor elk dienstjaar (of naar rato) een derde van het maandsalaris. De berekening van de transitievergoeding gaat op de dag nauwkeurig. Er geldt overigens een maximale transitievergoeding die jaarlijks wordt geïndexeerd.   

Andere looncomponenten 

Naast het bruto maandloon moet ook gekeken worden naar andere looncomponenten. Denk daarbij aan bonussen, overwerkvergoedingen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen. Als deze looncomponenten van toepassing zijn dan moeten ze worden opgeteld bij het bruto maandloon. Houd er ook rekening dat als een transitievergoeding niet tijdig wordt betaald, dat er 2 procent bovenop de te betalen transitievergoeding komt.   

Rekenvoorbeeld transitievergoeding en tools

Stel er is sprake van een bruto maandsalaris van 3.000 euro en een arbeidsovereenkomst die twee jaar heeft geduurd. De berekening van de transitievergoeding gaat dan als volgt: 2 x (1/3 * 3.000) = 2.000 euro    

Er zijn verschillende handige online tools voor de berekening van de transitievergoeding. Bijvoorbeeld handig als de berekening minder fraai afrondt dan hierboven. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de tool van de Rijksoverheid

 
 
Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor een outplacementtraject en vragen over de transitievergoeding.