Hoe wordt de transitievergoeding berekend?


De transitievergoeding wordt berekend op basis van een aantal factoren. De regels die gelden vanaf 1 januari 2020 worden in dit artikel toegelicht.

Hoogte transitievergoeding

Volgens de algemene regels wordt de transitievergoeding van de werknemer bepaald aan de hand van twee factoren: het maandsalaris en de tijd dat de werknemer in dienst is geweest. Vanaf 1 januari 2020 ontvangt de werknemer de volgende vergoeding:

  • Eenderde van een maandsalaris voor ieder gewerkt jaar.
  • Een vergoeding naar rato voor de overige gewerkte maanden of dagen. Heeft de werknemer bijvoorbeeld een half jaar gewerkt? Dan krijgt hij de helft van eenderde van een maandsalaris.

Om de vergoeding te berekenen, kunt u gebruikmaken van een online tool.

Kosten van de vergoeding aftrekken

De werkgever mag sommige kosten van de transitievergoeding aftrekken. De werknemer ontvangt dan dus een lagere vergoeding dan waar deze normaalgesproken recht op zou hebben. Het gaat om de volgende kosten:

  • Transitiekosten. Dit zijn kosten die de werkgever heeft gemaakt omdat de werknemer ontslagen zou worden. Voorbeelden hiervan zijn kosten om de werknemer om te scholen of kosten voor outplacement.
  • Inzetbaarheidskosten. Dit zijn kosten die de werkgever heeft gemaakt om de werknemer beter inzetbaar te maken buiten zijn of haar eigen functie, zelfs toen er nog geen sprake was van ontslag. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor een opleiding die niet per se betrekking had op de eigen functie. Deze kosten moeten zijn gemaakt in de vijf dienstjaren die voorafgingen aan het ontslag.

Maximale vergoeding

Volgens de wet mag de transitievergoeding niet hoger zijn dan € 81.000. Heeft een werknemer een jaarsalaris van meer dan € 81.000? Dan is de maximale transitievergoeding een jaarsalaris.

Uitzonderingen

Als in de cao andere afspraken zijn vastgelegd over de vergoeding bij ontslag, dan mag de werkgever de afspraken uit de cao volgen. Deze afspraken moeten tot doel hebben om werkloosheid tegen te gaan of een redelijke financiële vergoeding te bieden bij ontslag. De werknemer ontvangt dan dus een transitievergoeding die niet is berekend volgens de wettelijke standaard, maar volgens de regels van de cao. Daarnaast hebben werknemers niet altijd recht op een transitievergoeding.
 
 
 
 
Meer informatie
De transitievergoeding inzetten om een medewerker van werk naar werk te helpen? Informeer eens naar de mogelijkheden bij een outplacementbureau.