Hoe wordt de transitievergoeding berekend?


Sinds 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend op basis van een derde bruto maandsalaris per gewerkt jaar. In dit artikel leest u meer over de uitgangspunten van de berekening, vindt u een eenvoudig rekenvoorbeeld en een handige rekentool.

Uitgangspunten transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door twee onderdelen: het maandsalaris en de diensttijd. Een ontslagen werknemer ontvangt voor elk dienstjaar (of naar rato) een derde van het maandsalaris. De berekening van de transitievergoeding gaat op de dag nauwkeurig. Er geldt een maximale transitievergoeding die jaarlijks wordt geïndexeerd.  

Rekenvoorbeeld transitievergoeding

Stel u heeft een bruto maandsalaris van 3.000 euro en een arbeidsovereenkomst die twee jaar heeft geduurd. De berekening wordt dan: 2 x (1/3 * 3.000) = 2.000 euro    

Reken tools

Er zijn verschillende handige online tools voor de berekening van de transitievergoeding indien uw situatie minder fraai afrondt dan bovenstaand voorbeeld. 

 
 
Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor een outplacementtraject en vragen over de transitievergoeding.