Wat is de maximale transitievergoeding?


Volgens de wet mag de transitievergoeding niet hoger zijn dan € 83.000. Heeft een werknemer een jaarsalaris van meer dan € 83.000? Dan is de maximale transitievergoeding een jaarsalaris.