Wat is groepsoutplacement?


Bij groepsoutplacement worden meerdere werknemers in een groep begeleid naar een nieuwe baan. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk bij reorganisaties en collectieve ontslagen. Aan groepsoutplacement zijn verschillende voordelen verbonden. Vaak wordt groepsoutplacement aangevuld met individuele begeleiding.

Voordelen van groepsoutplacement

Een voordeel van groepsoutplacement is dat collega's het ontslag gezamenlijk kunnen verwerken. Bovendien kunnen collega's elkaar motiveren bij het werken aan de toekomst. Een derde voordeel is dat collega's tijdens het sollicitatieproces gebruik kunnen maken van elkaars netwerk.

Individuele begeleiding bij groepsoutplacement

Groepsoutplacement betekent niet dat er geen enkele ruimte is voor persoonlijke begeleiding of maatwerk. Vaak vinden er individuele gesprekken plaats als aanvulling op de groepsoutplacement. Hierin kunnen bijvoorbeeld persoonlijke kwesties aan bod komen. Algemenere zaken, zoals sollicitatietraining, vinden daarentegen gezamenlijk plaats.

 

 

Meer informatie
Specialisten in groepsoutplacement kunnen u meer vertellen over gezamenlijke outplacementtrajecten.