Wat is groepsoutplacement?


Bij groepsoutplacement worden meerdere werknemers collectief begeleid naar een nieuwe baan. Groepsoutplacement wordt ingezet bij reorganisaties en collectieve ontslagen. Aan groepsoutplacement zijn verschillende voordelen verbonden en deze vorm van collectief outplacement hoeft niet onder te doen voor individuele outplacementbegeleiding. 

Voordelen van groepsoutplacement

Het voordeel van groepsoutplacement is dat zowel de kracht van de groep als die van het individu benut kan worden. Een voordeel van groepsoutplacement is bovendien dat collega's gezamenlijk hun ontslag verwerken, elkaar kunnen motiveren en gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vaardigheden en netwerk. Omdat outplacement collectief plaatsvindt, worden kosten bespaard. Groepsoutplacement kan uiteraard ook nadelen hebben. Denk daarbij aan een te algemeen outplacementtraject met onvoldoende aansluiting op de individuele behoeften van de outplacementkandidaten. 

Individuele begeleiding bij groepsoutplacement

Groepsoutplacement betekent niet dat er geen ruimte is voor persoonlijke begeleiding of maatwerk. Individuele gesprekken en begeleiding maken vaak deel uit van groepsoutplacement. Meer algemene begeleiding als sollicitatietraining vinden daarentegen gezamenlijk plaats en zoals gememoreerd kan het collectieve karakter een positieve invloed hebben. Hoe effectief groepsoutplacement is, verschilt per situatie. Budget, de samenstellingen van de outplacementkandidaten, de inrichting van het outplacementtraject en de outplacementbegeleider kunnen hierin allemaal een rol spelen.

 

Vind outplacementbegeleiding
Heeft u te maken met ontslag voor meerdere medewerkers? Zoek dan contact met outplacementbureaus gespecialiseerd in groepsoutplacement.