Wat is groepsoutplacement?


Groepsoutplacement staat voor het begeleiden van meerdere medewerkers naar een nieuwe baan. 

Voordelen van groepsoutplacement
Collega’s gaan bij groepsoutplacement samen een outplacementtraject in. Door elkaar te motiveren en als een netwerk te fungeren, kan dit motiverend werken. Collega’s kunnen veel aan elkaar hebben omdat ze zich allemaal in dezelfde positie bevinde. Verder is de ontslagverwerking gezamenlijk vaak beter te verteren. 

Individuele begeleiding als aanvulling op groepsoutplacement
Uiteraard betekent groepsoutplacement niet dat er geen enkele ruimte is voor persoonlijke begeleiding of maatwerk. Vaak vinden er ook individuele gesprekken plaats als aanvulling op de groepsoutplacement. Hierin kunnen bijvoorbeeld persoonlijke kwesties van de outplacementkandidaat aan bod komen.