Wat is groepsoutplacement?


Bij groepsoutplacement worden meerdere werknemers collectief begeleid naar een nieuwe baan. Groepsoutplacement wordt ingezet bij reorganisaties en collectieve ontslagen. Aan groepsoutplacement zijn verschillende voordelen verbonden en hoeft niet onder te doen voor individuele outplacementbegeleiding. 

Voordelen van groepsoutplacement

Bij groepsoutplacement is het zaak om zowel de kracht van de groep als die van het individu optimaal te benutten. Een voordeel van groepsoutplacement is dat collega's gezamenlijk hun ontslag kunnen verwerken. Daarnaast kunnen ze elkaar motiveren en gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en netwerk. 
Omdat trainingen collectief plaatsvinden, worden bovendien kosten bespaard. Groepsoutplacement kan uiteraard ook nadelen hebben. Denk daarbij aan een te algemeen outplacementtraject dat onvoldoende aansluit op de individuele behoeften van een outplacementkandidaat. 

Individuele begeleiding bij groepsoutplacement

Groepsoutplacement betekent niet dat er geen ruimte is voor persoonlijke begeleiding of maatwerk. Integendeel! Individuele gesprekken en begeleiding maken vaak deel uit van groepsoutplacement. Algemene zaken als sollicitatietraining vinden daarentegen gezamenlijk plaats en zoals gememoreerd kan het collectieve karakter een positieve invloed hebben. Hoe effectief groepsoutplacement is, verschilt per situatie en outplacementkandidaat.

 

Meer informatie
Specialisten in groepsoutplacement kunnen u meer vertellen over gezamenlijke outplacementtrajecten.