Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie?


De termen outplacement en re-integratie worden nog wel eens door elkaar gehaald. Net als bij re-integratie 2e spoor wordt iemand bij outplacement begeleid naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap.  

Wat is outplacement?

Outplacement betekent dat een werknemer verplicht afscheid moet nemen van werk, bijvoorbeeld vanwege een re-organisatie of een arbeidsconflict. Een outplacementtraject is doorgaans bedoeld voor een gezonde werknemer die van werk naar werk wordt begeleid. Samen met het outplacementbureau wordt er gezocht naar passend vervangend werk voor de werknemer.

Wat is re-integratie?

Bij re-integratie kan een werknemer door ziekte zijn vaste werkzaamheden niet meer verrichten. Er wordt dan eerst binnen de huidige organisatie gekeken of er passend vervangend werk gevonden kan worden (re-integratie 1e spoor). Lukt dit niet? Dan wordt er gekeken naar een nieuwe, passende baan buiten de organisatie (re-integratie 2e spoor). Voor beide partijen gelden wettelijke plichten en rechten, die zijn vastgelegd in de Wet Poortwachter. Zo is de werkgever verplicht om re-integratie in te zetten is de werknemer verplicht om passend werk te accepteren. 

Meer info: