Wat is het verschil tussen outplacement en re-integratie?


De termen outplacement en re-integratie worden wel eens door elkaar gehaald. Reden genoeg om ze duidelijk te onderscheiden. We spreken van outplacement als een werknemer die ontslagen wordt begeleid wordt naar nieuw werk buiten de organisatie. Bij re-integratie daarentegen is de aanleiding meestal ziekte en wordt eerst gekeken naar nieuw werk binnen de eigen organisatie.

Outplacement

Outplacement betekent dat een werknemer verplicht afscheid moet nemen van werk binnen de huidige organisatie. Bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, een arbeidsconflict of bij onvoldoende functioneren. Een outplacementtraject is doorgaans bedoeld voor een gezonde werknemer die van werk naar werk wordt begeleid. Samen met het outplacementbureau wordt gezocht naar passend nieuw werk voor de werknemer. In tegenstelling tot re-integratie is outplacement niet wettelijk verplicht.

Re-integratie

Bij re-integratie kan een werknemer door ziekte zijn of haar vaste werkzaamheden niet meer verrichten. Er wordt dan eerst binnen de huidige organisatie gekeken naar passend vervangend werk. Dit traject noemen we re-integratie 1e spoor. Lukt dit niet? Dan wordt er gekeken naar een nieuwe, passende baan buiten de organisatie. Dit traject noemen we re-integratie 2e spoor. Deze re-integratiefase laat zich vergelijken met outplacement maar dan wel met de component arbeidsongeschiktheid. Voor beide partijen gelden bij re-integratie rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Zo is de werkgever verplicht om re-integratie in te zetten en is de werknemer verplicht om passend werk te accepteren. 

 

Vind outplacementbegeleiding
Wilt u meer weten over outplacement of re-integratie? Zoek dan contact met outplacementbureaus of re-integratiebedrijven in uw regio of daar buiten.