Wat is de toegevoegde waarde van een outplacementbureau?


Het inschakelen van een outplacementbureau heeft zowel voor de outplacementkandidaat als werkgever tal van voordelen.

Ervaring en objectiviteit bij outplacement
Een outplacementbureau heeft ervaring met outplacementondersteuning, terwijl het voor de werkgever en werknemer vaak een eenmalig proces is. Het bureau kent daarnaast ook de valkuilen uit de praktijk. Verder kan een outplacementbureau bemiddelen bij meningsverschillen tussen werkgever en werknemer. 

Ontslagverwerking
Outplacementbureaus kunnen een belangrijke rol spelen bij ontslagverwerking. Als een werknemer een werkplek moet verlaten waar vele jaren zijn doorgebracht, dan heeft dit vaak veel impact. Een werknemer kan na ontslag ook in een neerwaartse spiraal belanden. Nazorg of psychische ondersteuning kunnen dan veel betekenen voor een werknemer. 

Hulp bij solliciteren
Een van de meest verrichte outplacementdiensten is sollicitatietraining. Werknemers zijn allang vergeten hoe ze een sollicitatiebrief moeten schrijven of hoe ze het beste een sollicitatiegesprek in kunnen aan. Tegenwoordig is ook de internetomgeving een grote rol gaan spelen in het sollicitatieproces. Social media training kan dan uitkomst bieden: heeft de werknemer bijvoorbeeld een professioneel LinkedIn-profiel?

Netwerk en jobhunting
Misschien wel de belangrijkste toegevoegde waarde van een outplacementbureau: zijn netwerk en vermogen tot jobhunting. Omdat het outplacementbureau beide partijen goed kent, kan er een goede match tot stand worden gebracht. Het actief zoeken naar werk wordt wel jobhunting genoemd.