Hoe kies ik een goed outplacementbureau?


Outplacementbureaus zijn er in alle soorten en maten. Je kunt kiezen voor een groot of klein outplacementbureau of juist op zoek gaan naar een outplacementbedrijf met een specifieke specialisme. Maar hoe kies je nu een goed outplacementbureau?

Goed rondkijken 
Het internet staat vol met outplacementbureaus en via Google kun je heel gericht op zoek gaan. Als je er eenmaal een aantal geselecteerd hebt kun je ze gaan vergelijken. Bijvoorbeeld op expertise en methodiek. Op veel websites kun je tevens een blik werpen op de medewerkers van het outplacementbureau.

Doelgroepen en specialismen
Het maakt natuurlijk wat uit of je op zoek bent naar een regulier outplacementtraject of een maatwerktraject. Gelukkig zijn er veel gespecialiseerde outplacementbureaus te vinden: werknemers met een arbeidsbeperking, senioren, autisme of begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, het is maar een kleine greep uit het aanbod. 

Werkwijze 
Outplacementbureaus kennen verschillende werkwijzen. Sommige focussen zich in hun outplacementtrajecten op sollicitatietraining, terwijl andere juist extra veel aandacht besteden aan het in kaart brengen van de wensen en kwaliteiten van de outplacementkandidaat. Ook zijn er bureaus die een contemplatieve, spirituele manier van werken hebben, terwijl andere outplacementbureaus juist zeer praktisch en nuchter te werk te gaan.
 
Kwaliteit
De kwaliteit van het outplacementbureau is uiteraard een belangrijke peiler bij de keuze. Het is daarbij belangrijk om kwaliteit goed te definiëren: is dit het slagingspercentage of bijvoorbeeld de assessmentkwaliteit die geboden kan worden. Enkele praktische vragen die je daarbij kunt stellen. Welke aantoonbare ervaring heeft het outplacementbureau? Is het outplacementbureau in het bezit van een kwaliteitskeurmerk? Kan het outplacementbureau referenties overleggen? 
 
Outplacementkosten
Natuurlijk spelen ook de kosten van een outplacementtraject een belangrijke rol bij het selecteren van een bureau. De outplacementkosten moeten uiteraard beoordeeld worden in relatie tot de aard van het outplacementtraject: gaat het om een regulier outplacementtraject of dient er maatwerk geleverd te worden. Ook de vergoedingsconstructie kan een rol spelen: een vast tarief of een no cure no pay constructie? Vraag ook naar mogelijke additionele kosten. Denk dan aan derden die moeten worden ingeschakeld bij het outplacementtraject of scholing. 

Gesprekken voeren
Met al deze informatie in de hand kun je gericht oriënterende gesprekken gaan voeren met een of meerdere outplacementbureaus. Nuttig om bijvoorbeeld de indrukken die je tijdens de voorbereiding heb opgedaan te toetsen in een daadwerkelijk gesprek. Naast de expertises en de competenties vormt ook de chemie met de outplacementbegeleider een belangrijke peiler voor een succesvol outplacementtraject.