Wat is de Compensatieregeling Transitievergoeding?


De Regeling Compensatie Transitievergoeding gaat over de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers sinds 1 april 2020 kunnen aanvragen voor werknemers die bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden ontslagen. Ook beoogt de regeling het voorkomen van zogenaamde slapende dienstverbanden

Termijnen 

In de Regeling Compensatie Transitievergoeding staan concreet de termijnen voor de werkgever waarbinnen de compensatie aangevraagd moet worden bij het UWV. De regeling kent ook terugwerkende werking voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. In de regeling staan verder de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen. Tevens wordt vermeld welke informatie het UWV nodig heeft voor een beoordeling van de compensatieaanvraag.  

Drempels weg voor slapende dienstverbanden

Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding worden drempels weggenomen die werkgevers en werknemer ervaren bij het beëindigen van slapende dienstverbanden. Het komt in de praktijk vaak voor dat langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris meer ontvangen. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers soms niet het dienstverband na 2 jaar ziekte.
 
 
Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de transitievergoeding, de compensatieregeling en outplacementtrajecten.