Wat is de Compensatieregeling Transitievergoeding?


Op 1 april 2020 is de Regeling Compensatie Transitievergoeding in werking getreden. Werkgevers kunnen zo gecompenseerd worden voor de transitievergoeding die betaald zijn aan werknemers die twee jaar ziekte zijn ontslagen. Werkgevers worden ontzien omdat zij ook aan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte moeten voldoen. Voor de werknemer heeft de regeling als voordeel dat een zogenaamd slapend dienstverband verleden tijd wordt.

Termijnen voor compensatie

In de Regeling Compensatie Transitievergoeding staan concreet de termijnen voor de werkgever waarbinnen de compensatie aangevraagd moet worden bij het UWV. De regeling kent ook terugwerkende werking voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. In de regeling staan verder de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen. Tevens wordt vermeld welke informatie het UWV nodig heeft voor het beoordelen van de compensatieaanvraag. Op de website van het UWV leest u meer over de condities om in aanmerking te komen voor de compensatie.

Drempels weg voor slapende dienstverbanden

Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding worden drempels weggenomen die werkgevers en werknemers ervaren bij het beëindigen van slapende dienstverbanden. Het kwam in de praktijk namelijk vaak voor dat langdurig zieke werknemers in dienst bleven maar geen salaris meer ontvangen. Vanwege de kosten van de transitievergoeding laten werkgevers soms het dienstverband na 2 jaar ziekte in stand omdat dat financieel beter uitpakt. Lees meer details over het verkrijgen van compensatie voor de transitievergoeding.
 

Vind outplacementbegeleiding

Kom in contact met outplacementbureaus of re-integratiebedrijven voor vragen over de transitievergoeding bij langdurige ziekte.