Wat is de Compensatieregeling Transitievergoeding?


Op 1 april 2020 is de Regeling Compensatie Transitievergoeding in werking getreden. Deze is bedoeld als compensatie voor werkgevers die de transitievergoeding moeten betalen en al twee jaar loon betaald hebben voor een zieke werknemer. De regeling komt dus werkgevers tegemoet omdat zij reeds aan de loondoorbetalingsverplichting hebben voldoen. Voor de werknemer heeft deze regeling als voordeel dat slapende dienstverbanden worden doorbroken.

Termijnen voor compensatie

In de Regeling Compensatie Transitievergoeding staan concreet de termijnen vermeld voor de werkgever waarbinnen de compensatie aangevraagd moet worden bij het UWV. De regeling kent ook terugwerkende werking voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. In de regeling staan verder de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen. Tevens wordt vermeld welke informatie het UWV nodig heeft voor het beoordelen van de compensatieaanvraag. Op de website van het UWV leest u meer over de condities om in aanmerking te komen voor de compensatie.

Drempels wegnemen voor slapende dienstverbanden

Met de Regeling Compensatie Transitievergoeding worden tevens drempels weggenomen die werknemers en werkgevers ervaren bij het beëindigen van slapende dienstverbanden. Het kwam in de praktijk namelijk vaak voor dat langdurig zieke werknemers in dienst werden gehouden zonder dat salarissen werden betaald. Want vanwege de kosten van de transitievergoeding laten werkgevers soms het dienstverband na twee jaar ziekte in stand. Simpelweg omdat dat financieel beter voor hen uitpakt. Lees meer details over het verkrijgen van compensatie voor de transitievergoeding.
 

Vind outplacementbegeleiding

Kom in contact met outplacementbureaus en re-integratiebedrijven voor vragen over de transitievergoeding bij langdurige ziekte.