Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans?


De Wet Arbeidsmarkt in Balans beoogt een betere balans tussen vaste en flexibele krachten. Belangrijke onderdelen van de WAB vormen het ontslag, de transitievergoeding en de WW-premie. De WAB is in werking getreden op 1 januari 2020 ter vervanging van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uit 2015.

Ontslag makkelijker

Met de WAB gelden nu minder strenge voorwaarden voor het ontslaan van werknemers in vaste dienst. Onder de WAB is ontslag mogelijk bij een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Voorheen moest een werkgever volledig voldoen aan een van de acht gronden voor ontslag.  

Transitievergoeding veranderd

Met de WAB heeft een werknemer bij ontslag al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De periode voor de transitievergoeding wordt nu berekend over de werkelijke contractduur en niet meer afgerond op halve jaren. Voor elk jaar dienstverband wordt nu 1/3 bruto maandsalaris gerekend.  

Flexibele arbeid minder aantrekkelijk 

Met de WAB wordt flexibele arbeid minder aantrekkelijk gemaakt. Zo krijgen payrollers dezelfde status als vaste werknemers. Dat betekent dat werkgevers meer gaan betalen voor payrollers. Werkgever gaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract in vergelijking met werknemers met een tijdelijk- of flexcontract.


Vind een outplacementdeskundige
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over de WAB en outplacementtrajecten.