Outplacement blog

Transitievergoeding: wat werkgevers en werknemers écht moeten weten

29-01-2024 - Redactie

Een arbeidsovereenkomst opzeggen als werkgever of ontslagen worden als werknemer? Dan krijg je ongetwijfeld te maken met de transitievergoeding. Als werkgever en werknemer kun je maar beter voorbereid te zijn, want deze ontslagregeling die in 2015 werd geïntroduceerd omvat een aantal details om rekening mee te houden. 

Hoe werkt de transitievergoeding?

De theorie is eenvoudig. Bij ontslag hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding, bedoeld om de periode tussen de oude en nieuwe baan te overbruggen. Ook de berekening is helder en vindt altijd op dezelfde manier plaats. Voor elk gewerkt jaar ontvangt een ontslagen werknemer een derde van het brutomaandloon. Heb je slechts een dag gewerkt of ben je een uitzendkracht? Ja, ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Houd er rekening mee dat de werkgever transitiekosten (zoals outplacement) en inzetbaarheidskosten van de transitievergoeding af mag halen. 

Wanneer geen recht op de transitievergoeding?

In de meeste gevallen heeft een werknemer dus recht op een transitievergoeding. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, iets wat voor werknemers belangrijk is om in het achterhoofd te houden bij ontslagonderhandelingen. Overigens krijgen mensen bij ontslag in de praktijk dan vaak minimaal de transitievergoeding mee. Een werknemer kan evenmin aanspraak maken op een transitievergoeding bij een faillissement of bij het bereiken van de AOW-leeftijd. En als een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen, dan is geen transitievergoeding verschuldigd. 

Compensatieregeling

Goed om te weten voor werkgevers. In een aantal gevallen kun je compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Deze regeling geldt in het bijzonder voor werknemers die ziek uit dienst gaan en waarvoor werkgevers reeds twee jaar loon hebben betaald. En als de transitievergoeding daar nog eens bovenop komt, dan kan dat in Nederland aardig oplopen. Daarvoor is de compensatieregeling in het leven geroepen. Wel moet de transitievergoeding eerst betaald zijn, de compensatie vindt dus achteraf plaats. Bovendien moeten er bewijsstukken voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de betaling worden aangeleverd.