Wanneer heb je als werkgever recht op compensatie voor de transitievergoeding?


In een aantal gevallen heb je als werkgever recht op compensatie voor de transitievergoeding. Het is daarbij goed om te weten dat de transitievergoeding eerst betaald moet zijn voordat terugstorting kan plaatsvinden. 

Werknemer gaat ziek uit dienst

De compensatieregeling is bovenal in het leven geroepen om werkgevers te compenseren voor de loondoorbetalingsplicht bij langdurige ziekte. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer hierna wordt opgezegd dan komt daar de transtievergoeding daar nog eens bovenop. De werkgever heeft dan recht op compensatie mits de arbeidsovereenkomst is opgezegd en de transitievergoeding is betaald.

Bedrijfsbeëindiging bij pensioen of overlijden

Minder bekend is dat een kleine ondernemer (minder dan 25 personen) die gaat stoppen ook in aanmerking komt voor de compensatieregeling. Ook hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Voor minstens 1 werknemer moet een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging zijn ontvangen. Verder geldt dat je de compensatie binnen 12 maanden aanvraagt nadat het ontslag bij het UWV is aangevraagd.