Wat zijn inzetbaarheidskosten?


Inzetbaarheidskosten zijn kosten die tijdens het dienstverband gemaakt worden om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te verbeteren. Ze zijn relevant omdat ze onder voorwaarden in mindering gebracht kunnen worden op de transitievergoeding door de werkgever.

Voorbeelden van inzetbaarheidskosten 

Kosten gericht op het verbeteren van de positie van de werknemer worden aangemerkt al inzetbaarheidskosten. Maar bijvoorbeeld scholingskosten ter verbetering van de huidige functie van de werknemer gelden niet als inzetbaarheidskosten. Sinds 1 juli 2020 mogen ook kosten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.  

Duale kosten

Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen. Het gaat dan om de kosten die de werkgever maakt tijdens de gehele periode waarin iemand de opleiding volgt 

 

Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over inzetbaarheidskosten, de transitievergoeding of outplacementtrajecten.