Wat zijn transitiekosten?


Transitiekosten houden verband met ontslag en hebben tot doel werkloosheid te voorkomen. Transitiekosten zijn relevant omdat ze onder voorwaarden in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding door de werkgever.

Voorbeelden van transitiekosten 

Outplacement is een duidelijk voorbeeld van transitiekosten. Met outplacement wordt immers beoogd werkloosheid na het aflopend contract te voorkomen. Een ander voorbeeld is (om)scholing. Ook het hanteren van van een langere opzegtermijn om de werknemer vrij te stellen van werk ter voorkoming van werkloosheid kan aangemerkt worden als transitiekosten. Vind outplacementbegeleiding

Zoek contact met outplacementbureaus voor vragen over transitiekosten, de transitievergoeding en outplacementtrajecten.