Outplacement blog

Explosieve groei coaches

30-08-2023 - De redactie

Nederland telt meer dan 100.000 coaches. Dat is ruim 2,5 keer meer dan 10 jaar geleden. Vooral het aantal leefstijlcoaches is fors gestegen. Dit blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij de Kamer van Koophandel. 


Utrecht spant de kroon

Bijna 105.000 waren na het eerste kwartaal ingeschreven als coach tegen 40.000 tien jaar geleden. Utrecht is koploper: op elke 111 inwoners één coach. Daarna volgen Noord-Holland en Gelderland. In Zeeland wordt dan weer aanzienlijk minder gecoacht: 1 coach op 262 inwoners. Tegelijkertijd maken de provincies buiten de Randstad een duidelijke inhaalslag. Zo waren er in Limburg in 2013 nog maar tien leefstijlcoaches. Inmiddels zijn dat er bijna dertig keer zoveel: 297.

Leefstijlcoaches

Coaches zijn er in alle soorten en maten: loopbaancoaches, burn-outcoaches, budgetcoaches, personalcoaches, lachcoaches én leefstijlcoaches. Met name het aantal leefstijlcoaches die zich richten op mentale en fysieke gezondheid, is explosief gestegen. Het aantal verdertienvoudigde: van 430 in 2013 naar 5600 nu. Ter vergelijking: het aantal burn-outcoaches is 3,5 keer zo groot geworden. 

 

70-plussers werken steeds langer door

14-08-2023 - De redactie

Het aantal 70-plussers dat doorwerkt neemt al jaren toe. De arbeidsparticipatie neemt sinds 2018 gestaag toe. Dat blijkt uit een reportage van EenVandaag.


Meer werkenden ouderen

Een blik op de statistieken van het CBS laat zien dat de arbeidsparticipatie van 70-plussers sinds 2018 in één stijgende lijn toeneemt. 70-plussers mogen dan niet meer fulltime actief zijn, ze werken nog wel een aantal dagen per week. Tussen 2018 en het eerste kwartaal van 2023 is het aantal werkenden boven de 70 toegenomen van 85.000 naar 127.000. Het percentage 70-plussers in de totale bevolking nam ook toe wat deels een verklaring is voor de gestegen arbeidsparticipatie van ouderen.

Doorwerken steeds normaler

"Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger." Dat zegt Paul Schnabel (75), van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), en daarna ook nog enkele jaren in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Eerste Kamer. "Gelukkig is de maatschappelijk houding tegenover doorwerken veranderd. Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger."

 

Veel werknemers gaan gestrest op vakantie

22-07-2023 - De redactie

Ruim een derde van de werkenden gaat dit jaar vermoeider op vakantie dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV. 

Stress tijdens vakantie

Mail checken en bereikbaar blijven

Tijdens de vakantie is een grote groep werknemers nog met werk bezig zo blijkt uit onderzoek. Zo checkt de helft van de werkenden hun mail tijdens de vakantie. Betrokkenheid bij het werk is daarbij een grote drijfveer. Voor de meeste mensen is dit een vrije keuze. Zij doen dit om niet te veel achter te komen met het beantwoorden van hun mail of simpelweg vanuit nieuwsgierigheid. Daarnaast blijven veel werkenden tijdens hun vakantie bereikbaar voor hun werk. Ongeveer een vijfde moet bereikbaar blijven voor noodsituaties en wordt tijdens de vakantie wel eens benaderd voor werkzaken. 

Niet ziek melden

Uit het CNV-onderzoek blijkt ook dat een derde van de mensen die ziek wordt tijdens hun vakantie dit niet meldt bij de leidinggevende. Als je ziekte wel meldt dan betekent dit dat er een ziekmelding ingaat wat niet ten koste gaan van je vakantiedagen. CNV-voorzitter Piet Fortuin hamert ook op het belang van vakantie als tijd van ontspanning. En dat geldt nog meer in de huidige tijden van hoge werkdruk en bovengemiddeld veel ziekteverzuim. 'Als steeds meer werkenden stress blijven houden en niet meer tot rust komen op vakantie, is dit een katalysator voor veel burn-outs op lange termijn.'

 

Bedrijven steeds vaker in zee met oudere werknemers

17-05-2023 - Redactie

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben bedrijven steeds meer oog voor oudere werknemers. Het aantal werklozen onder 45-plussers is zelfs gedaald tot het laagste niveau in 20 jaar. Aantrekkelijk voor bedrijven is ook dat deze groep in tegenstelling tot jongeren veel minder van baan verandert. 


Cijfers spreken boekdelen

In april zaten in totaal 343.000 mensen van de beroepsbevolking zonder werk. Daarmee is de werkloosheid licht afgenomen naar 3,4 procent. Met 2,1 procent was de werkloosheid het laagst onder 45-plussers. Dat komt neer op 87.000 werkloze 45-plussers. In de leeftijdsgroep 25-45 jaar lag het werkloosheidspercentage op 2,5 procent. 

Bedrijven op zoek naar stabiliteit

Waar bedrijven in het verleden zeer terughoudend waren ten opzichte van oudere werknemers lijken ze nu helemaal om. Voor bedrijven is de stabiliteit van oudere werknemers aantrekkelijk. Terwijl jongeren op een krappe arbeidsmarkt snel wisselen van baan blijkt de loyaliteit onder ouderen groter. Ze zijn bereid om langer bij een werkgever te blijven.