Outplacement blog

1100 banen weg bij Philips

30-01-2023 - Redactie

Philips schrapt in Nederland de komende twee jaar 1100 banen. Wereldwijd gaan er 6000 banen verloren. Het bedrijf komt met een sociaal plan met daarin ook aandacht voor van werk naar werk begeleiding.

Ontdekfabriek Eindhoven Philips

Honderden banen weg in Nederland

In heel Nederland gaan er bij Philips in 2023 en 2024 1100 banen verloren. De nieuwe saneringsronde komt bovenop de 400 arbeidsplaatsen die verloren gaan binnen Nederland die eind oktober in 2022 al was aangekondigd. Vooral medewerkers in Eindhoven, Best en Amsterdam zullen hun werk verliezen. Philips wil minder onderzoekteams en staffuncties op het hoofdkantoor. Met de nieuwe reorganisatie zal tien procent van het aantal banen in Nederland verdwijnen. De problemen bij Philips zijn grotendeels te wijten aan een grote terugroepactie van medische apparaten. 

Van werk naar werk

Philips schrijft dat er een goed sociaal sociaal plan komt. Het bedrijf zal sterk inzetten op het begeleiden van mensen van werk naar werk, meldt topman Roy Jakobs. Het plan is om talent voor de regio te behouden door samen te werken met technologische bedrijven. Vakbond CNV reageert geschokt en is sceptisch over de reorganisatie die volgens de vakbond weinig garantie biedt op rustiger vaarwater. Bestuurder Arjan Huizinga verwijst daarbij naar eerdere topmannen die grote veranderingen doorvoerden waarmee ook veel banen verloren gingen. Ook vakbond FNV vraagt zich af of de ontslagen het gewenste resultaat zullen hebben.


 

Steeds meer mensen wisselen van baan

23-01-2023 - Redactie

In 2022 wisselden een op de vijf medewerkers van baan.  Deze trend speelt al langer maar sinds het einde van de coronapandemie stappen nog meer mensen over. Dat blijkt uit een analyse van het UWV.

Werknemers wisselen steeds vaker van baan

Trend van tien jaar

Vorig jaar maakten anderhalf miljoen medewerkers de overstap naar een andere werkgever. De overstaptrend speelt al 10 jaar maar sinds het einde van de coronapandemie doen nog meer mensen dat. De redenen zijn met name een hoger salaris of andere arbeidsvoorwaarden. Ter indicatie: in het derde kwartaal van 2022 wisselden 5,3 procent van de werknemers van baan terwijl dit begin 2013 op 2,8 procent lag. Volgens Michel van Smoorenburg (UWV) heeft deze trend veel te maken met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt waar de onderhandelingspositie van de werknemer sterk verbeterd is.

Wisselingen vooral bij flexibel contract

Vooral werknemers met een flexibel contract wisselen vaak van baan. In het derde kwartaal ging het om ruim tien procent. Bij werknemers met een vast contract lag dat lager: 2,8 procent. Dat komt omdat mensen met een vast contract meer inleveren bij een overstap dan zij met een flexibel contract. Tegelijkertijd stappen werknemers  niet alleen over naar een andere baan, ze beginnen ook steeds vaker voor zichzelf. Als er veel werk is kunnen zzp'ers namelijk bovengemiddeld veel verdienen. De huidige arbeidsmarkt biedt werknemers dan ook veel kansen. Nadelen zijn er natuurlijk ook aan het veelvuldig overstappen. Voor veel banen is volgens Smoorenburg ook langetermijnperspectief nodig: "Ervaring opdoen, jezelf ontwikkelen, het vak echt leren kennen. Dan heb je langetermijnrelaties nodig."
 

STAP-budget komt terecht bij kleine groep aanbieders

06-01-2023 - Redactie

Ruim de helft van het STAP-budget komt terecht bij een kleine groep aanbieders. Bovendien blijkt dat van de ruim 104 miljoen euro die zij ontvingen veel geld is gegaan naar dubieuze cursussen. Dat meldt het nieuwsplatform Follow the Money.

drone piloot

Aanbieders

Een groep van twintig opleiders opleiders ontving vorig jaar meer dan de helft uit het beschikbare STAP-budget. De grootste aanbieder is NHA die met een kleine 28 miljoen euro het meeste STAP-budget wist binnen te halen. Daarna volgde LOI met ruim 20 miljoen euro. Cursusaanbieder en influencer Madelon Vos wist volgens het onderzoeksplatform Follow the Money vorig jaar twee miljoen euro binnen te halen. Vos ligt onder vuur omdat ze met haar door overheid gesubsidieerde online cursus 'aandelenkoersen en beleggen' in korte tijd 2 miljoen euro verdiende. Bovendien werkte ze met een marketingmodel waarbij nieuwe cursisten voor een beloning konden worden aangeleverd. 

Speciale cursussen

Populaire cursusen vormen digitale marketing en sales, persoonlijke effectiviteit en opleidingen tot coach. Daarnaast zijn er verschillende discutabele cursussen die niets te maken hebben met waarvoor de STAP-regeling bedoeld was. STAP is met name bedoeld voor opleidingen in de zorg en het onderwijs. Tot de discutabele cursussen behoren bijvoorbeeld edelsteentherapie, orthomoleculair therapeut, dronepiloot en de eerdergenoemde online cursus beleggen. Volgens minister Van Gennip wordt er daarom gewerkt aan maatregelen om opleidingen die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP te kunnen weren uit het scholingsregister. De volgende aanvraagronde voor een STAP-budget begint op 28 februari. Daarna volgen er in 2023 nog vier momenten. 

 

Geen aanvragen STAP-budget in januari 2023

12-12-2022 - Redactie

Voor het STAP-budget kunnen in januari geen aanvragen worden gedaan. Het kabinet geeft aan dat de regels rondom de scholingssubsidie moet worden aangescherpt om misbruik te voorkomen.


Maatregelen tegen oneigenlijk gebruik

Het kabinet heeft bepaald om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Er blijkt tijd nodig om maatregelen te implementeren die gericht zijn op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Momenteel worden circa 200 opleiders en 3.500 opleidingen onderzocht om te voorkomen dat opleidingen worden gesubsidieerd die niet aan de regels voldoen. Afgelopen november gaf het kabinet al aan dat de STAP-regeling strenger te willen.

Reactie

De regeling uit 2022 die mensen aanspoort om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling bleek een groot succes. Meer dan 200 duizend mensen maakten er al gebruik van. "Toch zien we de afgelopen periode ook serieuze verbeterpunten bij de regeling. Ik vind het belangrijk om er nu voor te zorgen dat de regeling goed staat, voordat er budget wordt uitgekeerd", zegt minister Van Gennip. "Ik realiseer mij goed dat mensen die in januari gebruik wilden maken van het STAP-budget hierover teleurgesteld zullen zijn. Maar op de lange termijn zie ik dit als noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de STAP-regeling goed functioneert."