Outplacement blog

Transitievergoeding: wat werkgevers en werknemers écht moeten weten

29-01-2024 - Redactie

Een arbeidsovereenkomst opzeggen als werkgever of ontslagen worden als werknemer? Dan krijg je ongetwijfeld te maken met de transitievergoeding. Als werkgever en werknemer kun je maar beter voorbereid te zijn, want deze ontslagregeling die in 2015 werd geïntroduceerd omvat een aantal details om rekening mee te houden. 

Hoe werkt de transitievergoeding?

De theorie is eenvoudig. Bij ontslag hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding, bedoeld om de periode tussen de oude en nieuwe baan te overbruggen. Ook de berekening is helder en vindt altijd op dezelfde manier plaats. Voor elk gewerkt jaar ontvangt een ontslagen werknemer een derde van het brutomaandloon. Heb je slechts een dag gewerkt of ben je een uitzendkracht? Ja, ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Houd er rekening mee dat de werkgever transitiekosten (zoals outplacement) en inzetbaarheidskosten van de transitievergoeding af mag halen. 

Wanneer geen recht op de transitievergoeding?

In de meeste gevallen heeft een werknemer dus recht op een transitievergoeding. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, iets wat voor werknemers belangrijk is om in het achterhoofd te houden bij ontslagonderhandelingen. Overigens krijgen mensen bij ontslag in de praktijk dan vaak minimaal de transitievergoeding mee. Een werknemer kan evenmin aanspraak maken op een transitievergoeding bij een faillissement of bij het bereiken van de AOW-leeftijd. En als een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen, dan is geen transitievergoeding verschuldigd. 

Compensatieregeling

Goed om te weten voor werkgevers. In een aantal gevallen kun je compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Deze regeling geldt in het bijzonder voor werknemers die ziek uit dienst gaan en waarvoor werkgevers reeds twee jaar loon hebben betaald. En als de transitievergoeding daar nog eens bovenop komt, dan kan dat in Nederland aardig oplopen. Daarvoor is de compensatieregeling in het leven geroepen. Wel moet de transitievergoeding eerst betaald zijn, de compensatie vindt dus achteraf plaats. Bovendien moeten er bewijsstukken voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst en de betaling worden aangeleverd.

 

Onterecht ontslag na ziekte: manager krijgt half miljoen euro

23-01-2024 - Bart Langereis

Varo Energy, het moederbedrijf van Argos tankstations, moet een ontslagen manager maar liefst een half miljoen euro betalen. De man werd tijdens zijn ziekteverlof vervangen en later eenzijdig ontslagen. De kantonrechter greep in.


Een ruime voldoende voor functioneren

De in België woonachtige manager (61) werkte sinds 2015 bij Varo Energy. Hij was verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen rond arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu in de Benelux.
Nadat zijn vrouw in 2017 was overleden, meldde de manager zich tussen 2019 en 2022 enkele malen ziek. Aanleiding was dat hij enkele operaties moest ondergaan. Zijn werkgever beoordeelde zijn werk tot 2019 als uitstekend, en de jaren daarna als voldoende.

Arbeidsverhoudingen op scherp

Toch werd de manager begin 2022 in eerste instantie tijdelijk uit zijn functie ontheven. In april werd hij permanent vervangen. Varo Energy zocht nog wel naar een andere passende functie. Die inspanningen bleken echter tevergeefs, waardoor de arbeidsverhoudingen op scherp kwamen te staan.
 
In juni 2023 besloot de werkgever de manager eenzijdig te ontslaan. De reden was disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Het bedrijf betaalde hem een reguliere ontslagvergoeding van bijna 30.000 euro.
 
Daarmee nam de manager echter geen genoegen. Hij stapte naar de rechter en eiste een fikse schadevergoeding wegens onterecht ontslag. De manager wilde ook niet terugkeren in zijn functie.

Varo Energy: ‘Niet verwijtbaar gehandeld’

Recent deed de Rotterdamse kantonrechter uitspraak en stelde de manager in het gelijk. Varo Energy had de man nooit eenzijdig mogen ontslaan.
 
Volgens Varo Energy had het geen keuze. Een ontslagprocedure voor een Belgische rechtbank zou te lang duren. Aan een procedure in Nederland wilde de manager niet meewerken. Daarom zou volgens Varo Energy het eenzijdige ontslag niet 'materieel ernstig verwijtbaar' zijn. De kantonrechter oordeelde anders. Daarnaast betwijfelde de kantonrechter of Varo Energy in april 2022 wel genoeg reden had om de manager tijdens zijn arbeidsongeschiktheid uit zijn functie te ontheffen.

Fikse prijs voor slecht werkgeverschap

In de uitspraak onderstreept de kantonrechter dat de manager een moeilijke tijd heeft gekend. Eerst overleed zijn vrouw waarna hij zelf te kampen had met een periode van ziekte, inclusief ziekenhuisopnames en operaties. Dat de manager nog tijdens zijn ziekteverlof uit zijn functie werd ontheven, zonder dat hij de gelegenheid kreeg om zijn vermeende disfunctioneren te verbeteren, getuigt van slecht werkgeverschap, aldus de kantonrechter.
 
Daarom heeft de manager inderdaad recht op een zogenoemde billijke vergoeding. Die is niet alleen bedoeld om de manager 'genoegdoening' te geven. Het moet volgens de kantonrechter ook een 'afschrikwekkende werking' hebben voor andere werkgevers.
 

Het verwijtbaar handelen gaat het in Rotterdam gevestigde Varo Energy een flinke duit kosten. Naast de al betaalde transitievergoeding van 30.000 euro moet het energiebedrijf de manager een vergoeding van 470.000 euro betalen. Daarbij komt nog zijn bonus over 2022 van 27.000 euro, en een aanvulling op de transitievergoeding van 2000 euro. 

 

Explosieve groei coaches

30-08-2023 - De redactie

Nederland telt meer dan 100.000 coaches. Dat is ruim 2,5 keer meer dan 10 jaar geleden. Vooral het aantal leefstijlcoaches is fors gestegen. Dit blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij de Kamer van Koophandel. 


Utrecht spant de kroon

Bijna 105.000 waren na het eerste kwartaal ingeschreven als coach tegen 40.000 tien jaar geleden. Utrecht is koploper: op elke 111 inwoners één coach. Daarna volgen Noord-Holland en Gelderland. In Zeeland wordt dan weer aanzienlijk minder gecoacht: 1 coach op 262 inwoners. Tegelijkertijd maken de provincies buiten de Randstad een duidelijke inhaalslag. Zo waren er in Limburg in 2013 nog maar tien leefstijlcoaches. Inmiddels zijn dat er bijna dertig keer zoveel: 297.

Leefstijlcoaches

Coaches zijn er in alle soorten en maten: loopbaancoaches, burn-outcoaches, budgetcoaches, personalcoaches, lachcoaches én leefstijlcoaches. Met name het aantal leefstijlcoaches die zich richten op mentale en fysieke gezondheid, is explosief gestegen. Het aantal verdertienvoudigde: van 430 in 2013 naar 5600 nu. Ter vergelijking: het aantal burn-outcoaches is 3,5 keer zo groot geworden. 

 

70-plussers werken steeds langer door

14-08-2023 - De redactie

Het aantal 70-plussers dat doorwerkt neemt al jaren toe. De arbeidsparticipatie neemt sinds 2018 gestaag toe. Dat blijkt uit een reportage van EenVandaag.


Meer werkenden ouderen

Een blik op de statistieken van het CBS laat zien dat de arbeidsparticipatie van 70-plussers sinds 2018 in één stijgende lijn toeneemt. 70-plussers mogen dan niet meer fulltime actief zijn, ze werken nog wel een aantal dagen per week. Tussen 2018 en het eerste kwartaal van 2023 is het aantal werkenden boven de 70 toegenomen van 85.000 naar 127.000. Het percentage 70-plussers in de totale bevolking nam ook toe wat deels een verklaring is voor de gestegen arbeidsparticipatie van ouderen.

Doorwerken steeds normaler

"Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger." Dat zegt Paul Schnabel (75), van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), en daarna ook nog enkele jaren in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Eerste Kamer. "Gelukkig is de maatschappelijk houding tegenover doorwerken veranderd. Het wordt gewoner gevonden dat je zegt te blijven werken, mensen reageren veel positiever dan vroeger."