Is outplacement wettelijk verplicht?


In Nederland is outplacement niet wettelijk verplicht. De werkgever beslist op vrijwillige basis of er outplacementbegeleiding wordt aangeboden. Evenmin is de werknemer verplicht om een outplacementtraject te aanvaarden. Met de komst van de transitievergoeding is outplacement wel een grotere rol gaan spelen bij ontslag.

Goed werkgeverschap

Hoewel outplacement dus niet specifiek in de wet staat vermeld, is er wel een andere wettelijke verplichting voor de werkgever: goed werkgeverschap. Bij ontslag een outplacementtraject aanbieden, kan vallen onder dergelijk goed werkgeverschap. Er kunnen situaties zijn waarin dit zeker passend is. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing van de organisatie, waardoor de werknemer een veel langere reistijd krijgt. In sommige gevallen kan een werkgever een werknemer verplichten om mee te verhuizen. Maar wat als een werknemer dat niet kan opbrengen, bijvoorbeeld vanwege een lastige thuissituatie? Dan kan een werkgever zijn zin door kunnen drijven, maar het getuigd van goed werkgeverschap dat er in zo'n geval bijvoorbeeld een outplacementtraject wordt aangeboden. 

Goed werknemerschap

Een werknemer mag dus wat verwachten van zijn werkgever. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook: een werkgever mag bepaalde dingen verwachten van de werknemer. Meldt een werknemer zich ziek? Dan mag de werkgever aannemen dat er inderdaad sprake is van ziekte, en niet van een stiekeme vakantie. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever zijn veelal terug te vinden in de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees verder over: