Is outplacement wettelijk verplicht?


In Nederland is outplacement wettelijk niet verplicht. Het is doorgaans de werkgever die outplacement initieert. Maar outplacement kan wel volgen uit goed werkgeverschap, een vaststellingsovereenkomst, een cao en een reorganisatie en in die hoedanigheid juridisch bindend zijn. Verder wordt outplacement gestimuleerd via de wettelijke transitievergoeding

Recht op transitievergoeding met fiscale vrijstelling voor outplacement 

Alle werknemers hebben inmiddels recht op een transitievergoeding, ook als een werknemer slechts één dag in dienst is geweest. Als de werknemer de transitievergoeding aanwendt voor outplacement of omscholing dan hoeft er over dat deel geen belasting betaald te worden. Outplacement wordt dus wettelijk en fiscaal volop gestimuleerd. 

Goed werkgeverschap

Voor de werkgever geldt de wettelijke verplichting van goed werkgeverschap. Outplacement bij ontslag kan vallen onder goed werkgeverschap in situaties die dit passend maken. Denk dan bijvoorbeeld aan een verhuizing van een organisatie die nadelen met zich mee kan brengen voor werknemers. Als een werkgever de verhuizing toch voortzet dan getuigt het van goed werkgeverschap om een outplacementtraject aan te bieden. 

Ontslag door reorganisatie leidt vaak tot verplichting outplacement

Ook bij ontslag door een reorganisatie op grond van bedrijfseconomische redenen geldt goed werkgeverschap. Het is bij een reorganisatie verplicht een reorganisatieplan in te dienen bij het UWV voor een aanvraag collectief ontslag ingevolge de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Van de werkgever wordt verlangd dat de werknemer geholpen wordt bij het vinden van ander werk.  Outplacement vloeit dan voort uit goed werkgeverschap.

Goed werknemerschap 

Een werknemer mag dus wat verwachten van zijn werkgever, maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Meldt een werknemer zich bijvoorbeeld ziek, dan mag verwacht worden dat deze constructief meewerkt aan de terugkeer, binnen en eventueel buiten de organisatie. Dit soort rechten en plichten bij ziekte zijn terug te vinden in de Wet Verbetering Poortwachter

Outplacement in België

Outplacement in België is veel minder vrijblijvend dan in Nederland. Zo moet een werkgever bij ontslag onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden. Verder kunnen werknemers in België vanaf 45 jaar verplicht zijn om outplacement te volgen. Lees meer over de outplacementregels in België.

  

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus in alle soorten en maten voor vragen over outplacement.