Is outplacement wettelijk verplicht?


In Nederland is outplacement niet wettelijk verplicht. De werkgever beslist of er outplacementbegeleiding wordt aangeboden. Daarnaast is de werknemer niet verplicht om een outplacementtraject te aanvaarden. Wel gelden een aantal algemene regels waaraan werknemers en werkgevers zich moeten houden. In België is outplacement bij ontslag in sommige gevallen wel verplicht.

Goed werkgeverschap

Hoewel outplacement niet specifiek in de wet staat vermeld, is er wel een andere wettelijke verplichting voor de werkgever: goed werkgeverschap. Een outplacementtraject aanbieden bij ontslag kan vallen onder goed werkgeverschap. Er kunnen situaties zijn waarin dit passend is. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing van de organisatie, waardoor de werknemer een veel langere reistijd krijgt. Als een werknemer het niet kan opbrengen om mee te verhuizen, bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie, dan kan een werkgever zijn zin doordrijven. Het getuigt echter van goed werkgeverschap om in zo'n geval bijvoorbeeld een outplacementtraject aan te bieden. 

Goed werknemerschap

Een werknemer mag dus wat verwachten van zijn werkgever, maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Meldt een werknemer zich ziek? Dan mag de werkgever aannemen dat er inderdaad sprake is van ziekte, en niet van een stiekeme vakantie. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever zijn veelal terug te vinden in de Wet verbetering poortwachter.

Outplacement in België

Outplacement is in België minder vrijblijvend dan in Nederland. Een werkgever kan daar in sommige gevallen verplicht zijn om outplacement aan te bieden, en een werknemer is soms verplicht om dit aanbod te accepteren. U vindt hier alle regels.

 

 

Meer informatie
Een outplacementbureau kan u helpen bij het afscheid nemen van een medewerker. U vindt hier een bureau bij u in de buurt.