Is outplacement wettelijk verplicht?


In Nederland is outplacement niet wettelijk verplicht. De werkgever beslist op vrijwillige basis of er outplacementbegeleiding wordt aangeboden. Evenmin is de werknemer verplicht om een outplacementtraject te aanvaarden. Met de komst van de transitievergoeding is outplacement wel een grotere rol gaan spelen bij ontslag.