Wat is de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag)?


De Wet Melding Collectief ontslag (WMCO) geldt als de werkgever 20 of meer werknemers wenst te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen binnen 3 maanden en binnen één werkgebied. Van de werkgever wordt dan verlangd dat hij de werknemer helpt met het vinden van ander werk, bijvoorbeeld met outplacement.

Verplichtingen bij collectief ontslag

Hieronder een aantal verplichtingen volgens WMCO:

  • Werkgever is verplicht om collectief ontslag onderbouwd te melden aan UWV, vakbonden en ondernemingsraad (OR).
  • Arbeidsovereenkomst mag niet eerder door de werkgever worden beëindigd dan een maand nadat het is gemeld (meldplicht).
  • Het arbeidscontract mag niet door de rechter worden ontbonden of op initiatief van de werkgever worden beëindigd door een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
  • Als een werknemer erachter komt dat niet is voldaan aan de meldplicht dan moet hij hiermee binnen 2 maanden naar de rechter stappen.


 
 
Vind outplacementbegeleiding
Zoek contact met outplacementbureaus gespecialiseerd in groepsoutplacement voor vragen over collectief ontslag en outplacement.