Wat is de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag)?


Bent u van plan om binnen een korte periode meerdere werknemers te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan kan er sprake zijn van collectief ontslag, en kan de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing zijn.

Of de WMCO op u van toepassing is, hangt af van drie zaken:

  1. Het gaat om ontslag van 20 of meer werknemers, binnen 3 maanden;
  2. Het ontslag is vanwege bedrijfseconomische reden;
  3. Alle werknemers die u wilt ontslaan werken binnen één werkgebied (regio).

Als er sprake is van collectief ontslag, is de eerste stap om bij het UWV en eventuele vakbonden te melden wat uw plannen zijn. Een voorwaarde is dat u vakbonden met leden binnen uw bedrijf uitnodigt voor overleg over uw plannen. Heeft uw bedrijf een OR? Dan moet ook daarmee overlegd worden.

Bij collectief ontslag is er vaak ook sprake van collectieve outplacement. Dit kan echter apart geregeld zijn wanneer het bedrijf een cao heeft.