Wat is de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag)?


De Wet Melding Collectief ontslag (WMCO) geldt als de werkgever de arbeidsovereenkomst met twintig werknemers of meer wenst te beëindigen binnen één werkgebied van het UWV vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en binnen een tijdvak van drie maanden. Als een werknemer wordt ontslagen vanwege een reorganisatie door bedrijfseconomische redenen dan wordt van de werkgever verlangd dat hij de werknemer helpt bij het vinden van ander werk of outplacement.

Verplichtingen bij collectief ontslag

Hieronder een aantal verplichtingen volgens WMCO:

  • Werkgever is verplicht om het collectief ontslag onderbouwd te melden aan  het UWV, de vakbonden en de ondernemingsraad (OR).
  •  Arbeidsovereenkomst mag niet eerder door de werkgever worden beëindigd dan een maand nadat het is gemeld (meldplicht).
  • Het arbeidscontract mag niet door de rechter worden ontbonden of op initiatief van de werkgever worden beëindigd door een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
  • Als een werknemer erachter komt dat niet is voldaan aan de meldplicht dan moet hij of zij hiermee binnen 2 maanden naar de rechter stappen.


 
 
Vind outplacementbegeleiding
Bent u van plan meerdere werknemers te ontslaan en heeft u vragen over outplacement? Laat u dan voorlichten door outplacementbureaus gespecialiseerd in groepsoutplacement.