Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Transitievergoeding meestal niet gebruikt voor omscholing

07-03-2019

De transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding) wordt uitbetaald door de werkgever, om de vertrekkende werknemer te ondersteunen in het traject van werk naar werk. De gedachte hierachter is dat het geld gebruikt kan worden voor omscholing of outplacementbegeleiding. Voor het eerst is nu onderzocht of de transitievergoeding inderdaad voor deze doeleinden wordt ingezet.

spaarvarken

Ontslagvergoeding wordt spaargeld

Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat de ontslagvergoeding in de praktijk weinig gebruikt wordt voor omscholing of begeleiding. Het grootste deel van de ex-werknemers blijkt de vergoeding op de bank te zetten om te sparen. Ook wordt het geld vaak gebruikt om vaste lasten te betalen. Een klein deel van de ontvangers blijkt de vergoeding daarnaast in te zetten om luxe producten te kopen. Uiteindelijk gebruikt slechts een kwart van de ontvangers de transitievergoeding daadwerkelijk voor een outplacementtraject.

Omscholing tijdens outplacementtraject effectief

Dit is niet de enige bevinding van de onderzoekers. Misschien nog wel opvallender is dat uit hun onderzoek blijkt dat een omscholingscursus heel effectief is. De personen die deelnemen aan zo’n cursus blijken gemiddeld zes maanden sneller werk te vinden dan de personen die geen cursus volgen. Uit de cijfers blijkt daarnaast dat dit effect vooral bij lager en middelbaar opgeleiden merkbaar is. Begeleiding van werk naar werk wordt regelmatig door werkgevers zelf aangeboden. De vorm daarvan is divers: sollicitatieworkshops zijn populair. Daarnaast worden ook netwerkborrels en groepstraining veel aangeboden. Volgens de onderzoekers hebben al deze vormen geen effect op de snelheid waarmee een nieuwe baan wordt gevonden. Daarvoor is alleen het omscholingstraject van nut.

Omscholingstraject via outplacementbureau

Gezien bovenstaande resultaten, zou de overheid kunnen overwegen om bij ontslag te verplichten dat een (gedeelte van de) transitievergoeding voor omscholing gebruikt wordt. Dit lijkt op basis van de verkregen onderzoeksresultaten echter een wat te voorbarige redenering. In veel gevallen bieden werkgevers namelijk begeleiding of omscholing aan, naast de transitievergoeding. De werknemer hoeft in dat geval de ontslagvergoeding dus niet aan te spreken voor outplacementbegeleiding. In dat geval is het begrijpelijk dat de ontvangen vergoeding voor andere doeleinden wordt gebruikt. Het regelen van dergelijke begeleiding is echter momenteel ook (nog) geen verplichting voor de werkgever.