Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Dit gaat er de komende jaren gebeuren met de transitievergoeding

28-11-2018

In 2017 werd er in het regeerakkoord vermeld dat er wijzigingen in de transitievergoeding zouden moeten komen. Hoewel de regeling pas in 2015 is ingegaan, zouden veranderingen nu al noodzakelijk zijn. Werkgevers klaagden bijvoorbeeld over het feit dat zij een werknemer waarvan het contract afliep na langdurig ziekteverzuim, ook nog een transitievergoeding moesten betalen.

man kijkt naar plannen

De plannen tot nu toe

In 2019 is er een voorzichtig begin gemaakt met het veranderen van de wetgeving omtrent de transitievergoeding. De plannen in het regeerakkoord waren echter ambitieus:

• Werkgevers zouden een tegemoetkoming moeten krijgen wanneer zij een ontslagvergoeding moeten uitbetalen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is;

• De transitievergoeding van een werknemer die langer dan 10 jaar in dienst is van een werkgever zou omlaag moeten. Dit zou een lastenverlichting voor de werkgever betekenen;

• Ontslag via de kantonrechter moet simpeler worden. Er zijn momenteel 8 verschillende redenen op grond waarvan ontslag aangevraagd kan worden. Dit moet overzichtelijker en makkelijker worden. Ook deze wijziging is voornamelijk in het voordeel van de werkgever, maar het is wel de bedoeling dat bij goedkeuring van het ontslag een extra ontslagvergoeding uitgekeerd zal moeten worden;

• Momenteel krijgt een werknemer pas na 24 maanden in dienst recht op een transitievergoeding. Dit moet veranderen; al vanaf dag 1 zou de werknemer hier recht om moeten krijgen;

• Kleine werkgevers zouden ondersteuning moeten krijgen wanneer zij vanwege bedrijfsbeëindiging transitievergoedingen moeten uitkeren.

De eerste wijzigingen

De eerste wijziging is inmiddels goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer: de compensatie voor werkgevers voor betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid komt er. De ingangsdatum van de wetswijziging is 1 april 2020. De wijziging zal echter met terugwerkende kracht zijn, per 1 juli 2015. Gedurende een korte periode (tussen 1 april en 30 september 2020) kan compensatie aangevraagd worden voor in het verleden betaalde transitievergoedingen. Dit geldt dan uiteraard alleen voor vergoedingen die zijn betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de vergoeding is maximaal gelijk aan de loondoorbetalingen tijdens die 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Maximale transitievergoeding in 2019

Zoals ieder jaar wijzigt ook in 2019 weer de hoogte van de maximale transitievergoeding. In 2018 was het maximale bedrag €79.000 en dit wordt in 2019 €81.000. Het bedrag dat een werknemer uitgekeerd krijgt wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Heeft een werknemer een jaarsalaris dat hoger ligt dan €81.000? Dan is de transitievergoeding maximaal 1 jaarsalaris. Als we kijken naar de plannen van het kabinet, zal het niet blijven bij alleen de verandering wat betreft bedrag. De minister zal echter eerst weer aan tafel moeten met de sociale partners, om te zien wat verder haalbaar is en waar draagvlak voor is.