Wat is vaststellingsovereenkomst?


Een vaststellingsovereenkomst wordt ingezet om zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. In dit artikel meer over veelvoorkomende onderdelen van de vaststellingsovereenkomst, zoals de ontslagvergoeding en outplacement.

Einddatum

Het hoofddoel van de vaststellingsovereenkomst is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een prominent onderdeel vormt dan ook de einddatum. Dit is voor de werknemer zeer relevant in relatie tot het aanspraak maken op een WW-uitkering van het UWV

Ontslagvergoeding

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Er kan afgeweken worden van de wettelijke transitievergoeding, hoewel die vaak als norm wordt gehanteerd. Bij het onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding spelen verschillende zaken een rol: lengte van het dienstverband, leeftijd, onderhandelingspositie, etc. 

Outplacementbegeleiding

Hoewel de ontslagvergoeding het meest tot de verbeelding spreekt, is het vinden van nieuw werk minstens zo belangrijk. Voor de werknemer derhalve een goede gelegenheid om bij een vaststellingsovereenkomst outplacement af te dwingen. Voor een effectief outplacementtraject zijn bijvoorbeeld het budget en het outplacementbureau belangrijke factoren.

 


Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementprofessionals en laat je informeren over de mogelijkheden.