Stappenplan werkgever bij het ontslaan van medewerker


Bij het ontslaan van een medewerker gelden een aantal ontslagregels afhankelijk van de situatie. Hieronder het stappenplan dat u als werkgever doorgaans moet doorlopen bij het ontslaan van een medewerker. 

1. Personeelsdossier 

Als werkgever heb je een goed personeelsdossier nodig bij ontslag. Daarin wordt vastgelegd hoe een medewerker functioneert, mogelijke verbeterpunten en gemaakte afspraken. Dit is bijvoorbeeld belangrijk omdat het UWV en de kantonrechter hier naar kijken. 

2. Ontslag wederzijds goedvinden 

Voor beide partijen kan het prettig zijn om een lange ontslagprocedure te voorkomen in de vorm van ontslag met wederzijds goedvinden. Via een vaststellingsovereenkomst worden dan afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding, de einddatum en outplacement.

3. Vraag toestemming bij kantonrechter of UWV

Als ontslag met wederzijds goedvinden geen optie is, dan is toestemming doorgaans vereist. Het ontbinden van een arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen loopt via de kantonrechter en ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen via het UWV. 

4. Transitievergoeding

Het uitgangspunt is dat een werknemer altijd recht heeft op een transitievergoeding. Bij stap 3 geldt de wettelijke transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan een alternatieve ontslagvergoeding overeengekomen worden. 

5. Eindafrekening 

De ontslagen werknemer heeft recht op een eindafrekening. Hierin staan opgebouwde tegoeden als verlof of mogelijke bonussen.

6. Van werk naar werk begeleiding 

Het wordt steeds gebruikelijker dat werkgevers bij ontslag op eigen initiatief werknemers ondersteunen bij het vinden van nieuw werk op basis van goed werkgeverschap. Maar soms is outplacement meer een verplichting volgend uit collectief ontslag of een cao. 

 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus bij u in de buurt voor goede outplacementbegeleiding.