Hoe kan ik als werkgever compensatie krijgen voor de transitievergoeding?


Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever bij ontslag van een langdurig zieke werknemer compensatie aanvragen voor de transitievergoeding op basis van de Regeling Compensatie Transitievergoeding. In dit artikel leest u meer over de indieningstermijnen en de voorwaarden. 
 

Indieningstermijn compensatie transitievergoeding 

Voor transitievergoedingen die na 1 april 2020 zijn betaald, hanteert het UWV een indieningstermijn van maximaal 6 maanden na betaling van de transitievergoeding. Heeft u de transitievergoeding voor 1 april 2020 betaald? Dan had de aanvraag voor 1 oktober 2020 ingediend moeten zijn om in aanmerking te komen voor compensatie. 

Voorwaarden voor de Compensatieregeling

Voor de compensatie transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid na 104 weken ziekte
  • De werknemer was nog ziek toen het dienstverband werd stopgezet.
  • U heeft uw werknemer daadwerkelijk een transitievergoeding betaald.

Documenten die u moet meesturen

Voor de compensatie transitievergoeding zijn een aantal documenten benodigd:
 
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer.
  • Bewijs van beëindiging, zoals de ontslagvergunning van het UWV.
  • Beschikking UWV over de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering.
  • Loonstroken rondom de ziekteperiode.
  • Betalingsbewijs van de transitievergoeding.
  • Berekeningen van de transitievergoeding.
  • Verklaring werkgever waarin staat dat werknemer ziek was op bij beëindiging contract, de periode van de ziekte en de bedrijfsarts die ziekte vaststelde. 
  
 
Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementprofessionals of re-integratiebureaus voor vragen over de compensatieregeling en re-integratieverplichtingen.