Kan ik compensatie krijgen voor een uitgekeerde transitievergoeding?


Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor een uitgekeerde transitievergoeding als er sprake was van twee jaar ziekte van de werknemer. Vanaf die datum kan dat ook met terugwerkende kracht, tot 1 juli 2015. Bijna nieuwe gevallen moet de compensatie binnen een half jaar na uitkering aangevraagd worden. 

De regeling kent begin 2019 nog wat onduidelijkheden. Duidelijk is wel dat vanaf 1 april 2020 de volgende papieren noodzakelijk zijn voor de aanvraag van de compensatie:

  • het arbeidscontract van de werknemer;
  • bewijs waaruit duidelijk wordt dat de overeenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan de beschikking van het UWV waarin toestemming wordt gegeven voor de opzegging;
  • is de beëindiging niet via het UWV verlopen? Dan is er een officiële verklaring van de werknemer nodig dat de werknemer ziek was ten tijde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook ziekteduur en naam van de bedrijfsarts moeten daarin vermeld worden;
  • de berekening van de transitievergoeding en een bewijs van betaling van deze vergoeding;
  • loonstroken, als bewijs dat er tijdens ziekte van de werknemer loon is doorbetaald.

Zijn niet alle gevraagde documenten aanwezig? Dan is het wel mogelijk om compensatie aan te vragen, maar is er geen garantie dat deze wordt uitbetaald.