Zijn outplacementkosten een aftrekpost voor de transitievergoeding?


Outplacement wordt aangemerkt als transitiekosten en de outplacementkosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit zijn kosten die betrekking hebben op het eindigen van het dienstverband en gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Naast outplacement worden kosten voor scholing en het in acht nemen van een langere opzegtermijn geschaard onder transitiekosten. Voor het in mindering brengen van de kosten gelden er wel een aantal voorwaarden voor de werkgever. Zo moet dit met de werknemer schriftelijk overeengekomen zijn. Daarnaast moeten de transitiekosten redelijk zijn.