Is outplacement fiscaal aftrekbaar? (werknemer)


De transitievergoeding is primair bedoeld als tegemoetkoming in outplacement- of opleidingskosten. Gebruikt u (een gedeelte van) dit geld hier inderdaad voor? Dan is dat bedrag aftrekbaar. Wordt het voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als appeltje voor de dorst op de spaarrekening gezet? Over dat deel van de transitievergoeding moet dan loonbelasting worden betaald.

Betaalt uw ex-werkgever geen outplacement en besluit u daarom dat u zelf de kosten voor zo’n traject gaat dragen? Over het algemeen geldt dat (om)scholingskosten na aftrek van een drempelwaarde als aftrekpost opgenomen mogen worden in de belastingaangifte. Dan is het wel noodzakelijk dat het outplacementtraject wordt ingezet met als doel werk of inkomen te verwerven. De exacte voorwaarden voor deze aftrekpost kunnen jaarlijks wijzigen. Check hiervoor de website van de Belastingdienst, of informeer bij een belastingconsulent.

Werkgever en benieuwd of u outplacementkosten voor een (ex-)werknemer kunt aftrekken? Meer info