Is outplacement fiscaal aftrekbaar? (werknemer)


Wie een outplacementtraject krijgt aangeboden ter waarde van de transitievergoeding betaalt geen belasting. Als er na aftrek een saldo resteert dan wordt dit in uw aangifte aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Hieronder volgen twee voorbeelden: outplacement via uw werkgever en outplacement door u zelf geregeld. 

Voorbeeld outplacement aangeboden door werkgever 

U ontvangt een bruto transitievergoeding van 3.000 euro en krijgt een outpacementtraject aangeboden van 2.000 euro. Per saldo resteert een transitievergoeding van 1.000 euro die fiscaal wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. 

Voorbeeld outplacement geregeld door werknemer

U ontvangt een transitievergoeding van 3.000 euro van uw werkgever. Als u dit bedrag aanwendt voor outplacement dan zijn deze kosten doorgaans fiscaal aftrekbaar. Het restant wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. 
 
Tip: zoek bij twijfel contact met de belastingdienst en stem af of uw outplacementtraject aftrekbaar is.

 

Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementprofessionals voor vragen over de fiscale aspecten van de transitievergoeding en outplacement.