Outplacement blog

Wijziging transitievergoeding in regeerakkoord

23-12-2017 - De redactie

Outplacement wordt vaak bekostigd vanuit de transitievergoeding. In dat kader staan we stil bij het nieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte-III (‘Vertrouwen in de toekomst’) dat veranderingen aankondigt voor de transitievergoeding.

contract handtekening pen

Transitievergoeding zoals het nu is geregeld

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die per 1 juli 2015 is ingevoerd. Het doel van de transitievergoeding is tweeledig: compensatie voor ontslag en het makkelijker werk kunnen vinden. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto-uurloon en het aantal dienstjaren van een werknemer. Volgens de oorspronkelijke regeling heeft iedere werknemer die minstens 24 maanden in dienst is geweest bij een werkgever recht op de transitievergoeding bij ontslag. Maar er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld spullen van zijn werkgever heeft gestolen, kan dit voor de rechter reden zijn om geen ontslagvergoeding toe te kennen. Het hangt in dit voorbeeld af van de ernst van het gedrag van de werknemer en of de deze al eerder in de fout is gegaan.

Transitievergoeding nieuwe stijl

Het nieuwe kabinet heeft plannen om de huidige regeling te wijzigen. Op een aantal punten zal de vergoeding veranderen:

  • Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst bij de werkgever? Dan krijgt hij of zij volgens de nieuwe regeling een lagere transitievergoeding. Volgens de huidige regeling ontvangt de werknemer een halve maand transitievergoeding voor ieder jaar dat hij langer dan die 10 jaar in dienst is. Het kabinet is van plan om dit te verlagen naar een derde van het maandsalaris.
  • Ontslag via de kantonrechter moet makkelijker worden. Het nieuwe kabinet vindt de huidige ontslagprocedure nodeloos ingewikkeld. Momenteel zijn er 8 redenen nodig om een werknemer ontslagen te ontslaan. Denk bijvoorbeeld aan verwijtbaar handelen of disfunctioneren. Als de kantonrechter niet instemt met het oordeel van de werkgever dan mag de werkgever de werknemer niet ontslaan. In de toekomst moet de werkgever meer ruimte krijgen om het ontslag te onderbouwen. Daar staat wel tegenover dat wanneer een werknemer wordt ontslagen de kantonrechter een extra ontslagvergoeding zal toekennen. Dit extra bedrag kan oplopen tot maximaal 50 procent van de berekende transitievergoeding.
  • De laatste geplande wijziging is misschien nog wel de grootste: het is de bedoeling dat een werknemer in de toekomst al vanaf dag één van hun dienstverband recht heeft op een transitievergoeding. De eis dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moet zijn komt dan dus te vervallen.

Start wijzigingen transitievergoeding

De plannen zijn duidelijk, maar de daadwerkelijke uitvoering zal nog even op zich laten wachten. Volgens de planning in het regeerakkoord zal er in 2019 gestart worden met de wijzigingen voor de transitievergoeding. De wijzigingen zullen echter voor die tijd verder uitgewerkt worden, onder meer met de sociale partners. Daarna moeten ook de Tweede en Eerste Kamer de plannen nog behandelen en goedkeuren.