Outplacement blog

Voorschot compensatie transitievergoeding niet mogelijk

27-04-2021 - De redactie

Er komt geen voorschot voor de transitievergoeding voor werkgevers. Hoewel sinds april 2020 een compensatieregeling geldt in bepaalde gevallen, hebben vooral kleine werkgevers moeite met de 'voorfinanciering' van de transitievergoeding. Daarom pleitten zij voor een voorschot. Maar volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou dit leiden tot onwerkbare complicaties.


Waarom een voorschot niet mogelijk is


Hoe schrijnend de situatie soms ook is, het UWV kan de bedragen niet voorschieten, aldus Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief. Dit leidt volgens de minister tot niet gewenste juridische en uitvoeringstechnische complicaties. Zo beschikt het UWV bijvoorbeeld niet over de gegevens om de transitievergoeding te kunnen berekenen. Een andere complicatie is dat werkgevers de transitievergoeding bij een voorschotregeling pas zouden betalen na ontvangst van de compensatie. Dit zou het UWV verantwoordelijk maken voor het betalen van de transitievergoeding. Een werknemer zou dan langer moeten wachten op de uitbetaling omdat het UWV andere termijn hanteert. Het gegeven dat de compensatie en de transitievergoeding niet altijd even hoog zijn, komt daar nog bij.  

Ruim 87.000 aanvragen voor compensatie transitievergoeding


Het UWV ontving sinds april 2020 87.623 aanvragen voor compensatie van de transitievergoeding van langdurig zieke werknemers. Per werknemer werd gemiddeld € 19.428 aan werkgevers uitgekeerd als compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het maximale bedrag bedroeg € 415.587 en het minimumbedrag € 49. Het UWV ontving slechts van 25 werkgevers een compensatieaanvraag voor 52 werknemers aangaande een beëindiging van het bedrijf als gevolg van pensioen of overijden. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021. Voor de Compensatieregeling bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden werkgever is gemiddeld € 14.690 uitgekeerd. Het maximale bedrag € 45.687 en het minimumbedrag € 70.


Heeft u te maken met de transitievergoeding in combinatie met langdurige ziekte? Kom dan in contact met outplacementbureaus en re-integratiebedrijven in uw regio.