Outplacement blog

Vergroten inzetbaarheid 45-plussers op arbeidsmarkt

11-02-2018 - De redactie

Het merendeel van de werklozen is ouder dan vijfenveertig. Deze doelgroep is niet zozeer vaker werkloos, maar eenmaal zonder werk vinden ze veel minder snel nieuw werk. Outplacement is voor 45-plussers een beproefde methode richting nieuw werk. Om deze leeftijdsgroep tegemoet te treden heeft het Ministerie van Sociale Zaken een zogenaamd ontwikkeladviestraject ontwikkeld. 

kantoor mannen vrouwen

Problemen vijfenveertigplussers op de arbeidsmarkt

Vijfenveertigplussers hebben doorgaans geen gebrek aan werkervaring. Maar dit blijken vaak expertise op één bepaald vakgebied te zijn. Dit maakt het lastig om buiten het huidige werkgebied werk te vinden. Een werk naar werk-traject is daardoor in de praktijk soms lastig realiseerbaar. Ook het feit dat de AOW-leeftijd stijgt, vormt soms een complicerende factor. Denk dan aan werk in de bouw, fysiek vaak te zwaar om tot de pensiongerechtigde leeftijd vol te houden. Juist die groep vijfenveertigplussers is hierdoor extra kwetsbaar. De kans op uitval is immers groot en een terugkeer naar de huidige werkplek is ingewikkeld.

Subsidie voor eigen ontwikkeling

Om uitval te voorkomen is het belangrijk dat er bijtijds en structureel aandacht wordt geschonken aan de eigen ontwikkeling van de werknemer. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom tot juli 2019 subsidies beschikbaar voor bedrijven die hun werknemers willen begeleiden in hun ontwikkelproces. In aanmerking komen 45-plussers die voor minimaal 12 uur per week werkzaam zijn in uitvoerende beroepen binnen de vakgebieden administratie, verkoop, schoonmaak, catering, zorg en de gemeente.

Goede voorbereiding, halve werk

Door tijdig te werken aan de eigen ontwikkeling zijn vijfenveertigplussers natuurlijk veel beter geprepareerd op organisatorische wijzigingen. Verdwijnt de eigen werkplek? Dan kan zelf of via een outplacementtraject veel makkelijker nieuw werk gevonden worden. Ontwikkeling en scholing zal de kans op een succesvol outpacementtraject aanzienlijk laten toenemen.