Outplacement blog

Gratis ontwikkeladvies weer beschikbaar

30-10-2020 - De redactie

Vanaf 1 december 2020 kan weer kosteloos een ontwikkeladviestraject gevolgd worden. Het ontwikkeladvies maakt onderdeel uit van het crisisprogramma NL Leert Door dat mensen stimuleert meer inzicht te krijgen in hun wensen, talenten en competenties. Lees in dit artikel meer over de aard van het ontwikkeladvies en de procedure voor het aanmelden voor ontwikkeltrajecten.

Ontwikkeladvies beschikbaar

Wat is het ontwikkeladvies

Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedoeld voor een ieder tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd. Met de NLDOA-regeling wil het kabinet de coronacrisis verzachten door mensen te ondersteunen bij het inventariseren van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het ontwikkeladvies verkent niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt maar kan ook helpen bij het kiezen van de juiste scholing en nieuw werk. De gratis ontwikkel- en loopbaanadviezen werden reeds in augustus aangeboden en toen waren er 22.000 trajecten beschikbaar die als warme broodjes over de toonbank gingen. Per 1 december gaat het loket opnieuw open en dit keer zijn er 50.000 ontwikkeladviezen te vergeven. 

Hoe werkt het ontwikkeladviestraject

Hoe kan je een loopbaanadviestraject starten en wat kun je verwachten? Het begint simpelweg met het vinden van een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarna volgt een intakegesprek gevolgd door een drietal gesprekken waarin een ontwikkelplan tot stand komt. Belangrijke uitgangspunten in de vier gesprekken vormen diagnose, reflectie en het in kaart brengen van wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. Daarna wordt er zelfredzaamheid van de kandidaat verwacht maar de ervaring heeft al geleerd dat een loopbaanadvies een goede aanjagersfunctie vervuld. Het ontwikkeladvies is gratis en de loopbaanadviseurs mogen geen kosten rekenen als het gaat om deze gesubsidieerde regeling. Bekijk voor meer informatie ook Hoe Werkt Nederland.