Is outplacement ook geschikt voor 50-plussers?


Outplacement is zeer geschikt voor 50-plussers. Juist voor deze groep is het lastig om een nieuwe baan te vinden terwijl ze tegelijkertijd over enorm veel ervaring en competenties beschikt. Daarbij zijn oudere werknemers doorgaans flexibel inzetbaar en extra gemotiveerd. Bovendien is gebleken dat bij ouderen het verzuim het laagst is. Outplacementbureaus kunnen de sterke punten van de 50-plussers bij de sollicitatie optimaal uitventen.