Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Veel ruimte voor verbetering outplacement ouderen

23-01-2020

Er is nog veel winst te behalen bij het begeleiden van oudere werknemers naar werk. Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek. Op dit moment leidt iets minder dan de helft van de outplacementtrajecten van werknemers van 57 jaar en ouder tot een nieuwe baan. Dit terwijl het voor werkgevers goedkoper is geworden om ouderen te ontslaan.
 
 
 
Tegen de trend
Outplacementtrajecten leiden in de meeste gevallen tot het vinden van nieuw werk. In 2018 rondde 73 procent van de outplacementkandidaten het van-werk-naar-werk-traject succesvol af met een nieuwe functie. Dit was 3 procent meer dan in voorgaande jaren. Oudere werknemers gingen echter niet mee in de trend: het aantal succesvolle outplacementtrajecten van werknemers van 57 jaar en ouder daalde van 52 naar 47 procent.
 
Beeldvorming
Volgens branche-organisatie OVAL is beeldvorming een belangrijke oorzaak van de achterblijvende resultaten. Werkgevers zouden oudere sollicitanten zien als onproductief en onnodig duur. Dit terwijl werkgevers volgens het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het SCP positief zijn over het functioneren van oudere werknemers.
 
Mismatch
Daarnaast lijkt er sprake van een mismatch tussen de vele vacatures op de krappe arbeidsmarkt en de werkzoekende ouderen. Zo zou gebrek aan kwalificaties bij oudere werknemers een probleem vormen. De arbeidsmarkt vraagt om vaardigheden waarover veel oudere werknemers niet beschikken. Daarbij zijn veel oudere werknemers werkzaam in krimpberoepen. Om- en bijscholing lijkt hierbij uitkomst te kunnen bieden. 
 
Ontslag goedkoper per 1 januari 2020
Waar veel oudere werknemers zelfs met behulp van een outplacementtraject moeite hebben om nieuw werk te vinden, is het per 1 januari 2020 in veel gevallen goedkoper geworden om hen te ontslaan. Tot deze datum hadden werknemers van 50 jaar en ouder bij ontslag recht op een hogere transitievergoeding op basis van een uitzonderingsregeling in de Wet werk en zekerheid. Daarnaast zijn veel oudere werknemers langer dan tien jaar bij een organisatie in dienst, waardoor zij recht hadden op een hogere transitievergoeding bij ontslag. Per 1 januari 2020 is de transitievergoeding echter niet meer substantieel hoger bij een lang dienstverband. Het is hierdoor sinds 1 januari 2020 voor werkgevers goedkoper om oudere werknemers te ontslaan.
 
Meer investeren
OVAL roept werkgevers op meer aandacht en geld te steken in het plaatsen van oudere werknemers. Directeur Petra van de Goorbergh: “De leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, we werken steeds langer door. Juist daarom is het belangrijk dat ook oudere werknemers in staat worden gesteld hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Als werkgevers meer investeren om dat mogelijk te maken, wordt werkloosheid voorkomen.”