Outplacement blog

Outplacementtrajecten steeds vaker succesvol

14-11-2019 - De redactie

Outplacementtrajecten zijn steeds vaker succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van OVAL, de brancheorganisatie voor loopbaanbedrijven. In 2018 leidde 73 procent van de werk-naar-werktrajecten tot een nieuwe baan. In voorgaande jaren lag dit percentage op 70 procent. Wel blijft het lastig om oudere werknemers naar nieuw werk te begeleiden en zien we dat outplacementtrajecten te weinig worden ingezet voor laagopgeleide werknemers.
 

Diverse resultaten per doelgroep

In het onderzoek zijn ruim 3000 outplacementtrajecten onderzocht. Vooral bij werknemers jonger dan 40 jaar bleek outplacement succesvol te zijn. Van hen vond 83% via een outplacementtraject een nieuwe baan. Bij werknemers tussen de 40 en 57 jaar was dit 77%. Bij de groep voor 57-plussers lag het percentage op 47%. Wat verder uit het onderzoek opvalt, is dat slechts 21% van de outplacementtrajecten wordt ingezet voor werknemers zonder startkwalificatie. Tegelijkertijd blijkt juist de onderkant van de arbeidsmarkt baat te hebben bij outplacement- en loopbaantrajecten.  

Bij oudere werknemers nog veel winst te behalen

Een opvallende bevinding uit het onderzoek is ook dat het aantal geslaagde outplacementtrajecten voor 57-plussers daalde naar 47%, een daling van 5%. Volgens OVAL denken nog steeds veel mensen dat de arbeidskosten voor ouderen niet in verhouding staan tot hun arbeidsproductiviteit. En zelfs als ouderen de salariseisen bijstellen, dan zorgt dat meestal niet voor een grotere kans op werk. Daarbij wordt verwezen naar onderzoeken van het SCP waaruit tevens blijkt dat werkgevers juist positief zijn over het functioneren van oudere werknemers. Bekijk de infographic van het outplacement onderzoek voor een volledig overzicht van de doelgroepen.