Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Outplacementtrajecten steeds vaker succesvol

14-11-2019

Outplacementtrajecten zijn steeds vaker succesvol. Dat blijkt uit onderzoek van OVAL, de brancheorganisatie voor loopbaanbedrijven. In 2018 leidde 73 procent van de werk-naar-werktrajecten tot een nieuwe baan. In voorgaande jaren lag dit percentage op 70 procent.
 
 
 
Bij een outplacementtraject begeleidt een professionele organisatie een werknemer bij het vinden van een andere baan. Deze trajecten worden bijvoorbeeld ingezet als een werknemer wordt ontslagen of boventallig is geworden. Outplacementtrajecten worden vaak betaald door werkgevers, maar ook werknemers kunnen een outplacementbureau inschakelen om hen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. 


Outplacementtrajecten waren in 2018 vooral succesvol bij werknemers jonger dan 40 jaar. Van hen vond 83 procent via een outplacementtraject een nieuwe baan. Bij werknemers tussen de 40 en 57 jaar was dit 77 procent. Bij werknemers van 57 jaar en ouder bleef het succes achter: van hen vond slechts 47% een nieuwe baan via een outplacementtraject.