Outplacement blog

Jaaroverzicht: outplacement in 2020

02-01-2020 - De redactie

Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van outplacement gaan plaatsvinden in 2020? Na de jaarwisseling is het een mooi moment om vooruit te kijken. Tijd voor een nieuwjaarslijstje voor outplacement!

Jaaroverzicht outplacement 2020


1. Transitievergoeding

Sinds 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt bij een dienstverband van minimaal 2 jaar. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer direct recht op een transitievergoeding op basis van de WAB. Dus ook als een werknemer maar één dag heeft gewerkt. Voor ieder gewerkt jaar ontvangt de ontslagen werknemer voortaan een derde van het maandsalaris. De vergoeding is naar rato indien een werknemer korter dan een jaar in dienst was.


2. Ontslag

Met de introductie van de WWZ in 2015 werd het voor werkgevers moeilijker om werknemers te ontslaan. Het uitgangspunt was dat personeel slechts op basis van één ontslaggrond ontslagen kon worden. De complicatie voor werkgevers was dat een zeer goede onderbouwing benodigd was, vooral voor kleinere bedrijven in de praktijk niet al altijd werkbaar. Op basis van de WAB komt het oude systeem weer terug: de werknemer kan aan de hand van verschillende gronden ontslagen worden. Daar staat tegenover dat als de werkgever op basis van deze cumulatiegrond de arbeidsovereenkomst ontbindt, de rechter de werknemer (naast de transitievergoeding) tevens een extra vergoeding zou kunnen toekennen.

3. Compensatieregeling transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag in het geval van langdurige ziekte. Het idee is dat werkgevers gecompenseerd worden voor reeds gemaakte kosten bij langdurig verzuim. De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Let op: voor 1 oktober 2020 moet de aanvraag worden ingediend als het gaat om compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020. Verder geldt dat als de arbeidsongeschikte werknemer het slapende dienstverband wil beëindigen dat de werkgever daaraan moet meewerken en de wettelijke transitievergoeding moet betalen volgens het oordeel van de Hoge Raad.