Outplacement en outplacementbureaus in het nieuws


Lees hier informatieve interviews met outplacementcoaches en actuele artikelen over outplacement.

Jaaroverzicht: outplacement in 2020

02-01-2020

Welke belangrijke gebeurtenissen op het gebied van outplacement gaan plaatsvinden in 2020? Na de jaarwisseling is het een mooi moment om vooruit te kijken. Tijd voor een nieuwjaarslijstje voor outplacement!

Jaaroverzicht outplacement 2020


1. Transitievergoeding

Sinds 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. Waar een ontslagen werknemer minimaal twee jaar in dienst moest zijn, geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 direct recht krijgen op een transitievergoeding op basis van de WAB. Dus ook als een werknemer maar één dag heeft gewerkt. Voor ieder gewerkt jaar ontvangt de ontslagen werknemer een derde van zijn of haar maandsalaris. De vergoeding is naar rato indien een werknemer korter dan een jaar in dienst was.


2. Ontslag

Sinds de introductie van de WWZ in 2015 was het voor werkgevers moeilijker om werknemers te ontslaan. Het uitgangspunt was dat personeel slechts op basis van één ontslaggrond ontslagen kon worden. De complicatie voor werkgevers was dat een zeer goede onderbouwing nodig was, vooral voor kleinere bedrijven soms lastig waar te maken. Op basis van de WAB komt het oude systeem terug: de werknemer kan weer op  basis van verschillende gronden ontslagen worden. Daar kan tegenover staan dat als werkgever op basis van deze cumulatiegrond de arbeidsovereenkomst ontbindt, de rechter de werknemer (naast de transitievergoeding) tevens een extra vergoeding toekent.

3. Compensatieregeling transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte bij het UWV. De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Let op: voor 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 worden ingediend. Verder geldt dat als de arbeidsongeschikte werknemer het slapende dienstverband wil beëindigen, dat de werkgever daaraan moet meewerken en de wettelijke transitievergoeding moet betalen volgens het oordeel van de Hoge Raad.