Outplacement blog

IBM schrapt naar verluid 1100 banen

24-03-2021 - De redactie

IBM schrapt in Nederland naar verluid bijna de helft van de 2200 banen. Voor 560 personeelsleden zou geen plaats meer zijn in het technologiebedrijf, terwijl nog eens 430 man verplaatst worden naar een nieuwe afsplitsing van IBM. De ingrepen moeten voor de zomer zijn gerealiseerd.

Reorganisatie IBM in Nederland

Verklaring IBM

IBM geeft aan dat de ingreep nodig is om klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het geld dat met de operatie wordt bespaard, wordt geherinvesteerd. IBM benadrukt dat ze aanzienlijke investeringen zal doen in de opleiding en de ontwikkeling van personeel. IBM heeft ook in andere landen stevig ingegrepen: 8000 tot 10.000 banen in totaal in Europa. Zo worden kosten verlaagd bij de langzaam groeiende IT-dienstentak. Eind 2020 telde IBM wereldwijd nog 350.000 werknemers. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan zeventig landen waaronder Nederland.

Vrijwillige vertrekregeling

Voor een van onderdelen van IBM wordt een vrijwillige vertrekregeling georganiseerd, zo staat te lezen in een brief van de ondernemingsraad aan het personeel. Daarna gaat IBM tot gedwongen ontslagen over. CNV vindt de reorganisatie te grof en zuur voor de mensen die geraakt worden. De vakbond heeft bedenkingen bij de aanpak van IBM. Het is ze vooral te doen om een bepaalde passage uit het sociaal plan. Dat wil zeggen dat een werknemer van IBM 14 dagen de tijd heeft om de vaststellingsovereenkomst van het ontslag te accepteren en daarmee van bepaalde voordelen. Wie in beroep gaat tegen zijn ontslag verliest echter per direct dat recht met als consequentie dat werknemers terugvallen op transitievergoeding. CNV is van mening dat werknemer altijd in beroep moet kunnen gaan.