Outplacement blog

Werkgevers omzeilen vaker ontslagregels volgens het CNV

30-11-2020 - De redactie

Volgens het CNV nemen werkgever vaker een loopje met de ontslagregels. Duizenden mensen zouden daarvan het slachtoffer zijn geworden. Met de ontslaggolven die er aan zitten te komen wil de vakbond een waarschuwing afgeven.


Ontslagprocedures rammelen 

Volgens voorzitter Piet Fortuin rammelen de ontslagprocedures over een breed front: 'Geen goede onderbouwing van het ontslag, geen berekening van de transitievergoeding, weglaten van de juiste toeslagen bij de transitievergoeding. Bij reorganisaties is er vaak geen check of de afspiegeling die klopt.' Fortuin vindt dit ongehoord omdat de overheid de bedrijven juist nu in coronatijd tegemoet komt met steunpakketen.

Tekenbonus

Veel aandacht in het CNV onderzoek krijgt de opkomende tekenbonus die werknemers verleid snel akkoord te gaan met de aangeboden vaststellingsovereenkomst. 'Hiermee snijden werknemers zich vaak echt in de vingers. Het geringe bedrag van de tekenbonus weegt vaak niet op tegen het extra bedrag dat ze meekrijgen als er met de werkgever wel inhoudelijk wordt onderhandeld”, aldus Fortuin. Werknemers tekenen zo'n overeenkomst vaak snel uit loyaliteit. Volgens het CNV kunnen ze bij ontslag zo veel geld mislopen met bovendien soms weinig perspectief op een nieuwe baan.