Heb ik met een vaststellingsovereenkomst recht op outplacement?


In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak een budget voor outplacement opgenomen. Of de werknemer recht heeft op outplacement verschilt per overeenkomst. Een vaststellingsovereenkomst komt alleen tot stand bij ontslag met wederzijds goedvinden en dat biedt mogelijkheden om te onderhandelen over outplacement. 

Outplacement en transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst dan kunt u ook een transitievergoeding overeenkomen met uw werkgever. De transitievergoeding kunt u aanwenden voor outplacement. Uiteraard kunt u ook een alternatieve ontslagvergoeding (zijnde niet transitievergoeding) aanwenden voor outplacement.

Outplacementbureau in vaststellingsovereenkomst

Soms staat in de vaststellingsovereenkomst het outplacementbureau voorgeschreven. Er is dan geen keuzevrijheid voor de werknemer. Dit kan een probleem zijn als een werknemer onvoldoende vertrouwen heeft in het aangedragen outplacementbureau. Dan is het nuttig om dit in de onderhandelingen mee te nemen en bij twijfel een alternatief outplacementbureau aan te dragen. 

 
 
 
Vind outplacementbegeleiding
Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst en outplacement? Zoek dan contact met outplacementbureaus binnen en buiten in uw regio.