Heb ik met een vaststellingsovereenkomst recht op outplacement?


In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak een budget voor outplacement opgenomen, maar dat is niet verplicht. Een vaststellingsovereenkomst komt alleen tot stand bij ontslag met wederzijds goedvinden en dat biedt volop mogelijkheden om te onderhandelen over outplacement. 

Outplacement bij vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst kunt u met uw werkgever een outplacementbudget overeenkomen. Ook de ontslagvergoeding die in de onderhandelingen wordt overeengekomen - hoger, lager of gelijk aan de wettelijke transitievergoeding - kan aangewend worden voor outplacement. 

Outplacementbureau in vaststellingsovereenkomst

Soms staat in de vaststellingsovereenkomst het outplacementbureau voorgeschreven en dan heeft u geen keuzevrijheid. Als u onvoldoende vertrouwen heeft in het voorgedragen outplacementbedrijf dan is het raadzaam om dit tijdig in te brengen en zo nodig zelf een bureau aan te dragen.

 
 
Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact outplacementbureaus voor vragen over de vaststellingsovereenkomst en outplacement.