Heb ik met een vaststellingsovereenkomst recht op outplacement?


In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak een budget voor outplacement opgenomen. Of de werknemer daadwerkelijk recht heeft op outplacement verschilt per overeenkomst. Een vaststellingsovereenkomst komt alleen tot stand bij ontslag met wederzijds goedvinden en dat biedt mogelijkheden om te onderhandelen over outplacement. 

Outplacement en transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst dan kunt u met uw werkgever ook een transitievergoeding overeenkomen die aangewend kan worden voor outplacement. Maar ook een alternatieve ontslagvergoeding (zijnde niet transitievergoeding) kunt u aanwenden voor outplacement.

Outplacementbureau in vaststellingsovereenkomst

Soms staat in de vaststellingsovereenkomst het outplacementbureau voorgeschreven en er is dan geen keuzevrijheid voor de werknemer. Dit kan een probleem zijn als een werknemer onvoldoende vertrouwen heeft in het voorgedragen outplacementbureau. Het is dan ook nuttig om tijdens de onderhandelingen het outplacementbedrijf te bespreken en bij twijfel een ander bureau voor te stellen.

 
 
Vind outplacementbegeleiding
Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst en outplacement? Zoek dan contact met outplacementbureaus in uw regio.