Wat betekent collectief ontslag voor de werkgever?


Bij collectief ontslag moet u zich als werkgever houden aan de regels uit de WMCO. Dat betekent bijvoorbeeld het raadplegen van vakbonden en het vooraf melden van het ontslag bij het UWV. Vaak wordt er dan een sociaal plan opgesteld waarin bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het ontslag en outplacement worden opgenomen. Kleinere werkgevers kunnen een sociaal plan doorgaans eenzijdig opstellen zonder over de inhoud te hoeven onderhandelen. 
Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus in uw regio voor collectief outplacement.