Wat is sociaal plan?


Een sociaal plan is een regeling tussen werkgever, vakbonden en/of ondernemingsraad en regelt de sociale, arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van de reorganisatie voor het personeel. Het primaire doel is om gedwongen ontslagen te voorkomen. Een sociaal plan is niet verplicht. In de praktijk kiezen werkgevers echter vaak voor een sociaal plan omdat ze voor alle ontslagen medewerkers van toepassing is. Outplacement en herplaatsing vormen prominente onderdelen uit het sociaal plan.
Vind outplacementbegeleiding
Kom in contact met outplacementbureaus voor vragen over een sociaal plan en outplacement.