Is transitievergoeding de vervanger van de gouden handdruk?


Sinds de invoering van de transitievergoeding in 2015 komt de gouden handdruk minder voor. Voor werkgevers is de transitievergoeding vaak duidelijker en voordeliger.

Berekening gouden handdruk
De gouden handdruk werd vaak berekend door voor elk gewerkt jaar een maandsalaris te rekenen en soms zelfs twee maandsalarissen. Voor werknemers die hun hele leven bij dezelfde werkgever hadden gewerkt, kon dit bedrag dus flink oplopen.

Berekening transitievergoeding
Voor de berekening van de transitievergoeding wordt standaard een derde maandsalaris per gewerkt jaar aangehouden. Daar zit dan ook nog eens een maximum aan vast. Voor werknemers met een lang dienstverband is deze regeling dus veel minder interessant.

Ontslag via vaststellingsovereenkomst
Ontslag wordt lang niet altijd geregeld via het UWV. Wanneer werkgever en werknemer het eens worden over een vaststellingsovereenkomst, dan kunnen daarin andere afspraken gemaakt worden over een vergoeding. Ook een gouden handdruk-regeling kan daarin dus vastgelegd worden. De schatting is dat zo’n 75% van alle ontslagen via een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld. In de praktijk komt de gouden handdruk daarom toch nog voor.