Is transitievergoeding de vervanger van de gouden handdruk?


Sinds de invoering van de transitievergoeding, wordt deze vaak uitgekeerd in plaats van een gouden handdruk. Voor werkgevers is dit vaak voordeliger. De gouden handdruk werd vaak berekend door voor elk gewerkt jaar een maandsalaris (soms wel twee) uit te keren. Voor werknemers die hun hele leven bij dezelfde werkgever hadden gewerkt, kon dit bedrag dus flink oplopen.

De transitievergoeding bestaat sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (2015). Voor de berekening van deze vergoeding wordt standaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar aangehouden. Daar zit dan ook nog eens een maximum aan. Voor werknemers met een lang dienstverband is deze regeling dus veel minder interessant.

Ontslag wordt echter lang niet altijd geregeld via het UWV. Wanneer werkgever en werknemer het eens worden over een vaststellingsovereenkomst, kunnen daarin andere afspraken gemaakt worden over een vergoeding. Ook een gouden handdruk-regeling kan daarin dus vastgelegd worden. De schatting is dat zo’n 75% van alle ontslagen via een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld. In de praktijk komt de gouden handdruk daardoor nog regelmatig voor.