Is transitievergoeding de vervanger van de gouden handdruk?


Geïntroduceerd in 2015 wordt de wettelijke transitievergoeding wel beschouwd als een alternatieve gouden handdruk. Toch is dit feitelijk niet correct, omdat er geen wettelijk recht op de gouden handdruk bestaat. In dit artikel meer over de verschillen tussen de gouden handdruk en de transitievergoeding.

Berekening gouden handdruk

Hoewel er geen duidelijke definitie bestaat van de gouden handdruk wordt met de term meestal een bovengemiddeld hoge ontslagvergoeding verstaan. De gouden handdruk werd vaak berekend door voor elk gewerkt jaar een maandsalaris te rekenen en soms zelfs twee maandsalarissen. Voor werknemers die hun hele leven bij dezelfde werkgever hadden gewerkt, kon dit bedrag flink oplopen.

Berekening transitievergoeding

Voor het berekenen van de transitievergoeding wordt sinds 1 januari 2020 standaard een derde maandsalaris per gewerkt jaar aangehouden. Daar zit dan ook nog eens een maximum aan vast. Voor werknemers met een lang dienstverband is deze regeling dus veel minder interessant dan de gouden handdruk. Lees verder over de berekening van de transitievergoeding inclusief een rekenvoorbeeld.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Ontslag loopt lang niet altijd via het UWV of de kantonrechter. Ontslag wordt steeds vaker via een vaststellingsovereenkomst geregeld, met alternatieve afspraken over de ontslagvergoeding. Ook een gouden handdruk kan zo via deze route nog tot stand komen. De schatting is dat circa 75% van alle ontslagen via een vaststellingsovereenkomst tot stand komen. In de praktijk kan de gouden handdruk, als onderdeel van een vaststellingsovereenkomst, dus nog voorkomen.