Outplacement als onderdeel van een sociaal plan


In dit artikel meer over het doel van een sociaal plan en hoe outplacement daarin vaak een rol speelt.

Wat is de bedoeling van een sociaal plan

Een sociaal plan heeft betrekking op de sociale aspecten van een reorganisatie en is bedoeld om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Belangrijke zaken die vaak aan bod komen: medewerkers die boventallig zijn en hoe zij uitstromen, herplaatsingsmogelijkheden en outplacementbegeleiding. 

Outplacement in het sociaal plan

In een sociaal plan is vaak een outplacementverplichting opgenomen en bij ontslag kan de werknemer hier gebruik van maken. Naast begeleiding naar een andere baan biedt een sociaal plan vaak uitgebreide regelingen met betrekking tot afvloeiing en de ontslagvergoeding.