Is het mogelijk om bij ontslag af te wijken van de transitievergoeding?


Bij ontslag is het mogelijk om af te wijken van de transitievergoeding per cao. Deze optie komt alleen in beeld bij bedrijfseconomische omstandigheden. Dan kan in een cao een andere voorziening zijn geregeld dan de transitievergoeding die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid. Voorbeelden van voorzieningen zijn outplacement, scholing en alternatieve ontslagvergoedingen. Cao-partijen maken hierover redelijke afspraken.